News and events archive

From the faculty

  • Informatics Colloquium 23. 10. GovCERT.CZ a jeho působení

    Informatics Colloquium 23. 10. 2018, 14:00 ledture hall D2 RNDr. Radim Ošťádal, NBÚ Praha Abstract: Cílem prezentace je základní pochopení činnosti a spolupráce organizací zabývajících se kybernetickou bezpečností v České republice. Hlubší pohled je poskytnut na vládní CERT tým, na jím poskytované služby a na jeho spolupráci s dalšími organizacemi. Na závěr se posluchač seznámí s různými typy kybernetických cvičení.

    Web address