Faculty News

Informatics Colloquium 28. 3. GEHIR - spolupráce FF, PřF a FI (2017-03-28)
Informatics Colloquium 28. 3. 2017, 14:00 lecture hall D2 Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D., FF MU GEHIR - spolupráce FF, PřF a FI Abstract: V tomto projektu pracujeme na systematické aplikaci vybraných metod formalizovaného modelování a výpočetních simulací při studiu dynamiky šíření náboženských představ a forem chování. Cílem projektu rozšíření akademického studia náboženství o specifický metodologický rámec. Ten by na jedné straně umožnil nové způsoby studia a vysvětlování konkrétních historických změn, na straně druhé přispěl k řešení obecnějších otázek spjatých s faktory ovlivňujícími dynamiku kulturních systémů. Základem projektu je řešení čtyř případových studií zaměřených na náboženské tradice antického Středomoří (ísidovské kulty, mithraismus a rané křesťanství). Formalizované modelování je v rámci studia historických procesů koncipováno jako inovativní cesta překračující tradiční induktivní analýzu pramenů i deduktivní aplikaci sociálněvědných a kognitivněvědných teorií. Výpočetní modely je možné nahlížet jako formu teoretického experimentu, který umožňuje při vysvětlování náboženství překročit limity dané torzovitostí pramenů i nemožností vystavit sociokulturní a historickou komplexitu tradiční laboratorní redukci.

Informatics Colloquium 4. 4. CERT Communication in the light of GDPR and the NIS Directive (2017-04-04)
Informatics Colloquium 4. 4. 2017, 14:00 lecture hall D2 Univ.-Prof. Dipl.-Ing. DDr. Gerald Quirchmayr, Faculty of Computer Science, Multimedia Information Systems Research Group, University of Vienna CERT Communication in the light of GDPR and the NIS Directive Abstract: Computer Emergency Response Teams are an essential component of the European cyber security landscape. With the introduction and passing into effect of the General Data Protection Regulation (GDPR) and the Network and Information Security (NIS) Directive a new legislative base has been established for protecting privacy and for defending critical information infrastructure components inside the European Union. Starting from research carried out in the Austrian KIRAS (www.kiras.at) security research projects CERT Komm I and II, the talk outlines the critical role of CERTs and their communication. The talk then discusses selected effects that may result from the introduction, respectively translation into national legislation, of GDPR and NIS.

Research and Development

Bachelor and Master Studies


Doctoral studies

Office for International Studies


Industrial Partners

Responsible contact: unix(atsign)fi(dot)muni(dot)cz