Aktuality z fakulty

Speciální grant na mobility studentů do 28 dní (31. 8. 2017)
CZS vyhlásilo výzvu na podávání žádosti o Speciální grant pro krátkodobé mobility s celkovou délkou do 28 dní (včetně) - pro studenty, kteří si sami domluví studijní nebo pracovní pobyt na zahraniční instituci, mimo rámec jakéhokoliv výměnného programu a domácí fakulta s výjezdem souhlasí, tj. podepíše "Learning/Training Agreement", podmínkou je zisk minimálně 1 ECTS.
Stipendijní pobyt se musí uskutečnit (i skončit) v kalendářním roce 2017. Lze žádat o již ukončené aktivity z roku 2017, které splňují dané podmínky a ještě nebyly tímto grantem podpořeny.
Termín podání přihlášek o stipendium je do 31. 8. 2017.
Přihláška se podává elektronicky, do přihlášky se také vkládají vyžadované dokumenty, včetně uvedení všech relevantních akademických důvodu, proč se o stipendium student uchází a informací o již udělených stipendiích/žádostech o stipendia podporujících pobyt, na který student podává tuto žádost.
Podrobnější informace najdete na webu CZS nebo více informací poskytne Martin Vašek, Centrum zahraniční spolupráce (vasek@czs.muni.cz, http://www.muni.cz/people/53439)

Erasmus studium jaro 2018 (29. 9. 2017)

Oddělení zahraničních záležitostí vyhlašuje 3. kolo výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro jaro 2018. Program Erasmus umožňuje absolvovat část studia na některé ze zahraničních univerzit, se kterou má FI uzavřenu bilaterální dohodu. Životní náklady a cestu si studenti hradí ze stipendia poskytovaného tímto programem. Délka pobytu v zahraničí je 3 – 12 měsíců v závislosti na konkrétní bilaterální dohodě. V tomto kole je možno se hlásit na volná místa na následujících univerzitách:

 • RWTH Aachen
 • Saarland University
 • KU Leuven - Fac. of Arts
 • Free University of Bozen-Bolzano
 • University Wien - bioinformatics
 • Comenius University
 • ESIEE Paris
 • University of Oslo
 • University of Cordoba
 • University of Vilnius
 • University Alfonso X El Sabio
 • Grenobl Institute of Technology
 • Dresden University of Technology
 • University Potsdam
 • Johannes Kepler University Linz
 • Hochschule Konstanz University of Applied Sciences
 • University of Calabria
 • Karlsruhe Institute of Technology
 • University of Salerno
 • Radboud University
 • University of Pécs
 • University of Salzburg
 • ISEN Toulon
 • Technische Universitat Munchen
 • Slovak University of Technology in Bratislava
Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ podávají studenti elektronicky prostřednictvím systému ISOIS (vyberte Erasmus+ studijní pobyty). Motivační dopis a certifikát z cizího jazyka vkládejte jako přílohy k přihlášce. Přihláška pro toto kolo bude pro FI otevřena 11. září 2017 - 29. září 2017 .

Všichni studenti, kteří se chtějí výběrového řízení zúčastnit, musí doložit znalost anglického jazyka na úrovni min. B2 (certifikát, absolvování VB001 - výpis z ISu,...). Studenti jež nemohou toto doložit, absolvují test z angličtiny. Termín bude upřesněn.


Aktuality z výzkumu a vývojeAktuality průmyslového partnerství

Odpovědný kontakt: unix(atsign)fi(dot)muni(dot)cz