Harmonogram přijímacího řízení

Důležitá data v přijímacím řízení do bakalářských programů se začátkem studia v akademickém roce 2023/2024

Studium od semestru podzim 2023
Podávání přihlášek a žádosti o prominutí 1. 11. 2022 – 28. 2. 2023
Přijímací zkoušky TSP leden - duben 2023
Zasedání přijímací komise do 4. 5. 2023
Vydání návrhu o přijetí ke studiu a výzva k doložení dokladu o středoškolském vzdělání do 17. 5. 2023
Vydání rozhodnutí o nepřijetí do 25. 5. 2023
Doložení dokladu o absolvování střední školy 18. 5. - 19. 6. 2023
Vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu do 28. 6. 2023
Zápis ke studiu (online) 11. - 13. 7. 2023
Poradní komise 21. července 2023

Průvodce přijímacím řízením