Harmonogram přijímacího řízení

Důležitá data v přijímacím řízení do bakalářských programů se začátkem studia v akademickém roce 2022/2023

Studium od semestru podzim 2023
Podávání přihlášek a žádosti o prominutí 1. 11. 2022 – 28. 2. 2023
Přijímací zkoušky TSP leden - duben 2023
Zasedání přijímací komise květen 2023
Vydání návrhu o přijetí ke studiu a výzva k doložení dokladu o středoškolském vzdělání květen 2023
Vydání rozhodnutí o nepřijetí květen/červen 2023
Doložení dokladu o absolvování střední školy květen/červen 2023
Vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu červen 2023
Zápis ke studiu (online) polovina července 2023
Poradní komise červenec 2023

Průvodce přijímacím řízením