Zpráva o výsledcích přijímacího řízení do magisterského navazujícího studia od jara 2016

Studium v českém jazyce

Počet podaných přihlášek 150
Počet přihlášených uchazečů 138
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 71
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 67
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 71
Počet uchazečů přijatých celkem 71
Percentil pro přijetí 11,49 (odpovídá celkem alespoň 20 bodům)
Čas na řešení testu z matematiky 90 minut
Čas na řešení testu z informatiky 75 minut
Test z matematiky PDF
Test z informatiky PDF
Základní statistické charakteristiky
Matematika Informatika Celkem
Počet otázek 25 30 55
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky 87 87 87
Nejlepší možný výsledek 25.00 30.00 55.00
Nejlepší skutečně dosažený výsledek 23.75 27.50 51.25
Průměrný výsledek 14.88 16.48 31.36
Medián 15.00 16.75 32.25
Směrodatná odchylka 4.67 5.23 8.69
Percentil
Decilové hranice výsledku * 10 8.2511.00 19.50
20 11.75 13.25 26.00
30 13.25 13.75 29.25
40 14.25 15.50 30.75
50 15.00 16.75 32.25
60 15.75 17.75 33.75
70 17.25 19.50 35.25
80 19.00 20.75 37.75
90 20.50 22.50 41.00

* Decilové hranice výsledku zkoušky vyjádřené d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9 jsou hranice stanovené tak, že rozdělují uchazeče seřazené podle výsledku zkoušky do stejně velkých skupin, přičemž d5 je medián.

Odpovědná osoba: Mgr. Simona Davidová