Zpráva o výsledcích přijímacího řízení do magisterského navazujícího studia od jara 2013

Studium v českém jazyce

Počet podaných přihlášek 150
Počet přihlášených splňujících kriteria pro prominutí 25
Počet přihlášených splňujících podmínky pro přijetí 104
Počet přihlášených nesplňujících podmínky pro přijetí 46
Percentil pro přijetí 10 (odpovídá alespoň 17 bodům celkem)
Test z informatiky PDF
Test z matematiky PDF
Základní statistické charakteristiky
Cronbachovo alfa 0.860
Informatika Matematika Celkem
Počet otázek 25 25 50
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky 97 97 97
Nejlepší možný výsledek 25.00 25.00 50.00
Nejlepší skutečně dosažený výsledek 22.75 25.00 44.75
Průměrný výsledek 16.01 14.21 30.21
Medián 17.50 15.00 32.25
Směrodatná odchylka 4.61 5.03 8.73
Percentil
Decilové hranice výsledku * 10 8.5 5.50 17.00
20 13.25 11.50 24.50
30 14.50 13.25 27.75
40 15.50 14.25 31.00
50 17.50 15.00 32.25
60 18.25 16.00 33.50
70 19.00 16.75 35.75
80 19.75 17.50 36.75
90 20.50 20.00 39.00

* Decilové hranice výsledku zkoušky vyjádřené d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, * d9 jsou hranice stanovené tak, že rozdělují uchazeče seřazené podle výsledku zkoušky do stejně velkých skupin, přičemž d5 je medián.

Odpovědná osoba: Mgr. Simona Davidová