Zpráva o výsledcích přijímacího řízení do magisterského navazujícího studia od podzimu 2016

Počet podaných přihlášek 398
Počet přihlášených uchazečů 357
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 256
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 101
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 256
Počet uchazečů přijatých celkem 256
Percentil pro přijetí 10,00
Čas na řešení testu z matematiky 90 minut
Čas na řešení testu z informatiky 75 minut
Test z informatiky PDF
Test z matematiky PDF
Základní statistické charakteristiky
Matematika Informatika Celkem
Počet otázek 25 30 55
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky 192 193 193
Nejlepší možný výsledek 25.00 30.00 55.00
Nejlepší skutečně dosažený výsledek 25.00 25.75 47.75
Průměrný výsledek 14.95 12.61 27.49
Medián 16.25 13.00 28.75
Směrodatná odchylka 5.52 5.06 9.69
Percentil
Decilové hranice výsledku * 10 7.50 5.75 14.50
20 10.25 8.00 18.75
30 12.25 10.00 23.00
40 14.25 12.00 26.00
50 16.25 13.00 28.75
60 17.00 14.00 31.25
70 18.25 15.50 33.50
80 19.75 16.50 35.75
90 21.25 19.00 39.50

* Decilové hranice výsledku zkoušky vyjádřené d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9 jsou hranice stanovené tak, že rozdělují uchazeče seřazené podle výsledku zkoušky do stejně velkých skupin, přičemž d5 je medián.

Odpovědná osoba: Mgr. Simona Davidová