Zpráva o výsledcích přijímacího řízení do magisterského navazujícího studia od podzimu 2013

Studium v českém jazyce

Počet podaných přihlášek 496
Počet přihlášených splňujících kriteria pro prominutí 199
Počet přihlášených splňujících podmínky pro přijetí 351
Počet přihlášených nesplňujících podmínky pro přijetí 145
Percentil pro přijetí 7,0 (odpovídá alespoň 16,5 bodům celkem)
Test z informatiky PDF
Test z matematiky PDF
Základní statistické charakteristiky
Cronbachovo alfa 0,851
Informatika Matematika Celkem
Počet otázek 24 25 49
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky 185 183 185
Nejlepší možný výsledek 24.00 25.00 49.00
Nejlepší skutečně dosažený výsledek 24 25 48
Průměrný výsledek 16,43 13,33 29,62
Medián 17,25 13,5 30
Směrodatná odchylka 4,69 5,04 8,48
Percentil
Decilové hranice výsledku * 10 9,85 6,3 20
20 13,5 9,25 23
30 15,05 11,25 26,5
40 16,25 12,5 28,5
50 17,25 13,5 30
60 18,1 14,75 32,25
70 19,25 15,5 34,25
80 20,05 17,4 36,5
90 21,25 19,7 39,9

* Decilové hranice výsledku zkoušky vyjádřené d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9 jsou hranice stanovené tak, že rozdělují uchazeče seřazené podle výsledku zkoušky do stejně velkých skupin, přičemž d5 je medián.

Studium v anglickém jazyce

Počet podaných přihlášek 10
Počet přihlášených splňujících kriteria pro prominutí 3
Počet přihlášených splňujících podmínky pro přijetí 5
Počet přihlášených nesplňujících podmínky pro přijetí 5
Test z informatiky PDF
Test z matematiky PDF
Informatika Matematika Celkem
Počet otázek 24 25 49
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky 0 0 0
Nejlepší možný výsledek 24.00 25.00 49.00

Odpovědná osoba: Mgr. Simona Davidová