Zpráva o výsledcích přijímacího řízení do magisterského navazujícího studia od podzimu 2012

Studium v českém jazyce

Počet podaných přihlášek 520
Počet přihlášených splňujících kriteria pro prominutí 181
Počet přihlášených splňujících podmínky pro přijetí 356
Počet přihlášených nesplňujících podmínky pro přijetí 164
Percentil pro přijetí 16.5 (odpovídá alespoň 15 bodům celkem)
Test z informatiky PDF
Test z matematiky PDF
Základní statistické charakteristiky
Cronbachovo alfa 0.907
Informatika Matematika Celkem
Počet otázek 24 25 49
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky 191 189 191
Nejlepší možný výsledek 24.00 25.00 49.00
Nejlepší skutečně dosažený výsledek 22.75 25.00 46.75
Průměrný výsledek 12.98 14.03 26.85
Medián 14.00 15.25 30.25
Směrodatná odchylka 5.13 6.22 10.80
Percentil
Decilové hranice výsledku * 10 5.25 5.00 11.75
20 8.75 9.00 16.25
30 10.25 11.50 21.50
40 12.75 14.00 26.75
50 14.00 15.25 30.25
60 15.25 16.50 32.00
70 16.50 17.75 33.75
80 17.50 19.50 35.50
90 19.00 21.25 38.50

* Decilové hranice výsledku zkoušky vyjádřené d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9 jsou hranice stanovené tak, že rozdělují uchazeče seřazené podle výsledku zkoušky do stejně velkých skupin, přičemž d5 je medián.

Studium v anglickém jazyce

Počet podaných přihlášek 7
Počet přihlášených splňujících kriteria pro prominutí 3
Počet přihlášených splňujících podmínky pro přijetí 3
Počet přihlášených nesplňujících podmínky pro přijetí 4
Test z informatiky PDF
Test z matematiky PDF
Informatika Matematika Celkem
Počet otázek 24 25 49
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky 0 0 0
Nejlepší možný výsledek 24.00 25.00 49.00