Navazující magisterské studijní programy

Navazující magisterské studium je určeno studentům s ukončeným bakalářským vzděláním. Absolventi získají hlubší teoretické znalosti z matematické informatiky a nejnovější poznatky ve zvoleném zaměření. Standardní doba studia jsou 2 roky, absolvent získá titul magistr, psáno Mgr. před jménem. Student může studovat v jednom ze tří následujících studijních programů.


Studium od semestru jaro 2018

Podávání přihlášek 1. 9. 2017 – 30. 11. 2017
Přijímací zkoušky 31. ledna 2018
Informace o přijímacích zkouškách (obsah a forma přijímací zkoušky)

Informace o studiu na Fakultě informatiky
FAQ – magisterské studium
Termín zasedání přijímací komise bude upřesněn
Termín vydání rozhodnutí o studiu do: bude upřesněn
Termín poradní komise rektora poradní komise rektora zasedne v případě potřeby, více informací o odvolacím řízení
Testy z minulých přijímacích řízení podzim 2016: informatika, matematika
jaro 2016: informatika, matematika
podzim 2015: informatika, matematika
jaro 2015: informatika, matematika
podzim 2014: informatika, matematika
jaro 2014: informatika, matematika
podzim 2013: informatika, matematika
jaro 2013: informatika, matematika
podzim 2012: informatika, matematika
Prominutí přijímací zkoušky Žadatel o prominutí zkoušky zašle písemnou žádost tak, aby byla doručena na studijní oddělení FI do 30. 11. 2017.
Formulář žádosti s kritérii pro prominutí zkoušky
V případě prominutí přijímací zkoušky je pozvánka k přijímací zkoušce bezpředmětná.
Poplatek za přijímací řízení 400 Kč
Uchazeči mají možnost nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.

Studijní programy a obory

  • Informace o vyučovaných předmětech a studijních oborech v aktuálním Studijním katalogu.
  • Informace o studijních programech a oborech naleznete na obory.fi.muni.cz.

Program Informatika: obory Teoretická informatika | Paralelní a distribuované systémy | Informační systémy | Embedded Systems (výuka v anglickém jazyce) | Počítačové sítě a komunikace | Bezpečnost informačních technologií | Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka | Počítačová grafika | Počítačové systémy

Program Aplikovaná Informatika: obory Aplikovaná informatika (bez specializace, specializace Grafický design) | Zpracování obrazu | Bioinformatika | Service Science, Management, and Engineering (výuka v anglickém jazyce)

Studium od semestru podzim 2017

Podávání přihlášek 1. 2. 2017 – 30. 4. 2017
Přijímací zkoušky 14. června 2017
Informace o přijímacích zkouškách (obsah a forma přijímací zkoušky)
Instrukce k přijímací zkoušce
Informace o studiu na Fakultě informatiky

FAQ – magisterské studium
Termín zasedání přijímací komise 20. 6. – 30. 6. 2017
Termín vydání rozhodnutí o studiu do: 30. 6. 2017
Termín poradní komise rektora 18. 8. 2017, více informací o odvolacím řízení
Testy z minulých přijímacích řízení podzim 2016: informatika, matematika
jaro 2016: informatika, matematika
podzim 2015: informatika, matematika
jaro 2015: informatika, matematika
podzim 2014: informatika, matematika
jaro 2014: informatika, matematika
podzim 2013: informatika, matematika
jaro 2013: informatika, matematika
podzim 2012: informatika, matematika
Prominutí přijímací zkoušky Žadatel o prominutí zkoušky zašle písemnou žádost tak, aby byla doručena na studijní oddělení FI do 30. 4. 2017.
V případě prominutí přijímací zkoušky je pozvánka k přijímací zkoušce bezpředmětná.
Poplatek za přijímací řízení 400 Kč
Uchazeči mají možnost nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.

Studijní programy a obory

  • Informace o vyučovaných předmětech a studijních oborech v aktuálním Studijním katalogu.
  • Informace o studijních programech a oborech naleznete na obory.fi.muni.cz.

Program Informatika: obory Teoretická informatika | Paralelní a distribuované systémy | Informační systémy | Embedded Systems (výuka v anglickém jazyce) | Počítačové sítě a komunikace | Bezpečnost informačních technologií | Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka | Počítačová grafika | Počítačové systémy

Program Aplikovaná Informatika: obory Aplikovaná informatika (bez specializace, specializace Grafický design) | Zpracování obrazu | Bioinformatika | Service Science, Management, and Engineering (výuka v anglickém jazyce)

Program Učitelství pro střední školy: obor Učitelství informatiky pro střední školy