translated by Google

Stránka přeložená strojově pro lepší dosažitelnost obsahu tazateli užívajícími češtinu.

Magisterské programy v anglickém jazyce

V současné době jsou v akademickém roce 2019/2020 nabízeny tři magisterské studijní programy v angličtině:

Důležitá informace