Přijímací řízení – Celoživotní vzdělávání

Přijímací řízení do programu C-CV Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU, obor MiVT Výpočetní technika se koná dvakrát ročně – pro zimní a jarní semestr.
Přijímací zkouška do programu Celoživotní vzdělávání, obor MiVT Výpočetní technika se na Fakultě informatiky nekoná.

Odpovědná osoba: Ing. Eva Matějková