Jak vyplnit přihlášku pro studium předmětů akreditovaných studijních programů v rámci CŽV

Přihlašování frekventantů celoživotního vzdělávání probíhá takřka identicky jako při podávání přihlášky k běžnému dennímu studiu.

Podle návodu Jak pracovat s e-přihláškou, který je u elektronické přihlášky uveden, zvolte jednu ze tří možností
pro založení přihlášky (podle toho zda znáte/neznáte učo a heslo), vyberte příslušný typ studia: celoživotní, Fakulta informatiky, program Celoživotní vzdělávání, obor Výpočetní technika. Vyplníte požadované osobní údaje, odkliknutím tlačítka "Podání přihlášky" je přihláška definitivně podaná.

Odpovědná osoba: Ing. Eva Matějková