Podrobné informace k přijímacímu řízení

Vzdělávání v jednotlivých předmětech

Program C-CV Celoživotní vzdělávání
Obor MiVT Výpočetní technika

Přijímací řízení do programu C-CV Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU, oboru MiVT Výpočetní technika se koná dvakrát ročně – pro podzimní a jarní semestr.

Přijímací zkouška do programu Celoživotní vzdělávání, oboru MiVT Výpočetní technika se na Fakultě informatiky nekoná, přijímací řízení není zpoplatněno.

Pro přijetí do programu musí frekventant splnit následující požadavky:
  • 1) Ukončené středoškolské vzdělání (doložit kopii dokladu o dosaženém vzdělání)
  • 2) Podat přihlášku v elektronické podobě
  • 3) Uhradit poplatek za vzdělávání, který je stanoven na základě zvolených předmětů

Termín podání přihlášky
Elektronickou přihlášku lze podat dvakrát ročně (přijímací řízení na semestr podzim, přijímací řízení na semestr jaro).
V přihlášce uveďte, prosím, Vaši e-mailovou adresu, na kterou Vám Oddělení celoživotního vzdělávání odešle informace o celoživotním vzdělávání na Fakultě informatiky MU, o přijímacím řízení, registraci předmětů, jejich objednání a zakoupení prostřednictvím Obchodního centra MU.
  • Sběr přihlášek pro podzimní semestr 2017:
    14. 8. 2017 – 27. 9. 2017

Informace o předmětech získají uchazeči ve:
Studijním katalogu
elektronickém studijním katalogu nebo
seznamu všech vyučovaných předmětů.


Účastníkům celoživotního vzdělávání je umožněno vybrat si libovolné předměty z fakultní nabídky (pokud splňují případné podmínky daného předmětu, např. kapacitní limit). Zvolené předměty si uchazeči registrují v informačním systému a poté objednají a zakoupí prostřednictvím Obchodního centra MU.

Bližší informace o registraci předmětů, jejich objednání a zakoupení najdete na stránce
Jak předměty registrovat a zakoupitVíce o studijních možnostech

Odpovědná osoba: Ing. Eva Matějková