Přijímací řízení

Zájemcům o studium na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity jsou k dispozici základní informace o studijních programech a oborech, informace o způsobu a termínech podání přihlášky ke studiu, o formě a termínech přijímacích zkoušek a také informace o dni otevřených dveří.

Bakalářské studijní programy

Pro absolventy středních škol a gymnázií s úplným středoškolským vzděláním zakončeným maturitou jsou určeny bakalářské studijní programy Informatika, Aplikovaná informatika a Informatika a druhý obor.

Studenti, kteří složili maturitní zkoušku z matematiky s hodnocením 1 (na Slovensku s procentem úspěšnosti 85 procent a vyšším) nebo se účastnili mezinárodních soutěží v matematice nebo informatice mohou získat Mimořádné motivační stipendium ve výši 7000 Kč.


Magisterské studijní programy

Magisterský studijní program poskytuje druhý stupeň vysokoškolského vzdělání v informatice. Je koncipován jako návazné studium pro všechny absolventy bakalářských studijních programů. Je určen pro posluchače, kteří získali bakalářské vzdělání. Studiem magisterského studijního programu si rozšiřují všeobecnější znalosti v informatice. V návaznosti na předchozí studium tak mohou získat profesně zajímavou kvalifikaci zahrnující pokročilé informatické vzdělání. Standardní doba studia jsou 2 roky.


Doktorské studium

Doktorské studium je určeno absolventům magisterských studijních programů příbuzných informatice.

Celoživotní vzdělávání

Přijímací řízení do programu C-CV Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU, obor MiVT Výpočetní technika se koná dvakrát ročně – pro zimní a jarní semestr. Přijímací zkouška do programu Celoživotní vzdělávání, obor MiVT Výpočetní technika se na Fakultě informatiky nekoná.

Odpovědná osoba: Mgr. Simona Davidová