Bakalářské studijní programy


Pro absolventy středních škol a gymnázií s úplným středoškolským vzděláním zakončeným maturitou jsou určeny bakalářské studijní programy Informatika, Aplikovaná informatika a Informatika a druhý obor.

Studium od akademického roku 2018/2019

Podávání přihlášek 1. 11. 2017 – 28. 2. 2018
Přijímací zkoušky Jednotný termín pro TSP v Brně: 21. 4. a 22. 4. 2018 (sobota – neděle).
TSP v roce 2018 se budou kromě Brna konat také v Praze, Českých Budějovicích, Jihlavě, Olomouci, Ostravě, Hradci Králové, Zlíně a na Slovensku také v Bratislavě, Košicích, Žilině a Banské Bystrici. Uchazeč bude mít možnost si termín a místo konání zvolit ve své e-přihlášce v rámci kapacitních možností, bližší info zde.
.
Termín zasedání přijímací komise bude upřesněn
Termín vydání rozhodnutí o studiu bude upřesněn
Termín poradní komise rektora bude upřesněn, více informací o odvolacím řízení
Obsah přijímací zkoušky Souhrnné informace o přijímacím řízení na FI
Souhrnné informace o testech studijních předpokladů (TSP)
Minulé verze TSP
Prominutí přijímací zkoušky Žádost je nutné zaslat na studijní oddělení FI nejpozději do 28. 2. 2018. Rozhoduje razítko pošty.
Formulář žádosti s kritérii pro prominutí zkoušky.
Pokud k žádosti o prominutí přijímací zkoušky není nutné dokládat úředně ověřenou kopii dokladu (možnosti 1, 2, 5, 6, a 9; případně také 7 a 8) je možné vyplněnou žádost naskenovat a vložit do e-přihlášky jako přílohu. Čestné prohlášení k variantě 6.
V případě prominutí přijímací zkoušky je pozvánka na TSP bezpředmětná
Informace Mimořádné motivační stipendium
FAQ – bakalářské studium
Dny otevřených dveří
Informace o studiu na Fakultě informatiky
Zpráva o výsledcích přijímacího řízení 2016
Poplatek za přijímací řízení 400 Kč
Uchazeči mají možnost nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.

Studijní programy a obory

  • Informace o vyučovaných předmětech a studijních oborech v aktuálním Studijním katalogu

Program Informatika: obory Matematická informatika, Paralelní a distribuované systémy, Počítačové systémy a zpracování dat, Počítačové sítě a komunikace, Počítačová grafika a zpracování obrazu, Programovatelné technické struktury, Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka

Program Aplikovaná Informatika: obory Aplikovaná informatika (bez specializace, specializace Grafický design), Bioinformatika, Informatika ve veřejné správě, Sociální informatika

Program Informatika a druhý obor: obor Informatika a druhý obor nebude v tomto přijímacím řízení otevřen!

Odpovědná osoba: Mgr. Simona Davidová