Důležité dokumenty

Statut Fakulty informatiky

Vnitřní předpisy Fakulty informatiky

Studijní řády

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Další právní normy

Odpovědná osoba: Mgr. Petra Kalábová