Soutěže se vztahem k programování a informatice

Název Typ Termín Poznámky
Pro středoškoláky
Matematická olympiáda kategorie PstředoškolskájaroCelostátní soutěž pro středoškoláky.
CEOI (Central European Olympiad in Informatics)programátorskáKaždoroční soutěž v programování pro středoškolské studenty ze zemí středoevropského regionu. Na FI MU se konaly tyto ročníky: 2015, 2007 a 1999.
IOI (International Olympiad in Informatics)středoškolskálétoSvětová olympiáda v informatice.
Korespondenční seminář informatikystředoškolskáceloročníKorespondenční seminář pro středoškoláky organizovaný studenty FI MU. Pro úspěšné řešitele je zde K-SCUK.
InterSoB (INteraktivní TERénní Sobotní OBíhání)středoškolskájaroMultidisciplinární, jednodenní, týmová soutěž v Brně se zaměřením na přírodní vědy.
Středoškolská odborná činnoststředoškolskájaroSoutěž talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.
CPSPC 2017 (Czech-Polish-Slovak Preparation Camp)středoškolskáčervenSoustředění reprezentantů CZ, SK a PL před mezinárodními olympiádami v informatice.
Pro vysokoškoláky
IT SPYvýzkumnájaroElitní IT soutěž hodnotící diplomové projekty studentů vysokých škol.
SVOČ (Studentská vědecká odborná činnost)výzkumnájaroSoutěž odborných výzkumných prací.
ACM ICPC (International Collegiate Programming Contest)programátorskápodzimPrestižní celosvětová soutěž v programování algoritmicky těžkých úloh na čas (5 hodin) v tříčlenných týmech u jednoho počítače. Probíhají kola: česko-slovenské, středoevropské a celosvětové.
Ostatní
InterLoS (INTERnetová LOgická Soutěž)programátorskápodzimInternetová soutěž zaměřující se na programování, logické úlohy a šifrování.
TopCoderprogramátorskáprůběžněRůzné individuální programátorské soutěže probíhající přes internet.
Imagine CuprůznéjaroSoutěž v devíti kategoriích (od algoritmů až po fotografie), sponzorováno Microsoftem.
Internet Problem Solving Contest programátorskájaro Programátorská soutěž přes internet. Řešíte úlohy a odesíláte pouze hodnotu výsledku pro zadané vstupy.

Odpovědná osoba: Mgr. Petra Kalábová