Celostátní kolo 60. ročníku Matematické olympiády

Profil soutěže

Jedná se o předmětovou soutěž z matematiky a informatiky pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst. Dává příležitost k řešení náročných problémů vedoucích k popularizaci matematiky a informatiky a všestranné péči o talentované žáky. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství a zodpovědnou za uskutečnění soutěže na ústřední úrovni je Jednota českých matematiků a fyziků, podpořená Matematickým ústavem Akademie věd ČR.

Letošní celostátní kolo v nejvyšších kategoriích A a P proběhne v Brně na Masarykově univerzitě a Gymnáziu tř. Kpt. Jaroše. Soutěž začíná ústředním kolem kategorie A za spolupráce gymnázia a Přírodovědecké fakulty MU. Následně od středy 30. března proběhne soutěž v kategorii Programování, organizovaná Fakultou informatiky a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy.

Součástí programu bude mj. exkurze pro laboratořích Fakulty informatiky. Akce bude slavnostně zakončena vyhlášením vítězů v pátek 1. dubna od 15:30 v budově fakulty na Botanické 68a v Brně. Časový harmonogram viz níže.

Program soutěže - kategorie P

neděle 27. března 2011

19:00 slavnostní zahájení soutěže v aule gymnázia (společné s kategorií A -- matematika)
20:00 slavnostní raut

středa 30. března 2011

14:00 - 17:00 prezentace a ubytování soutěžících v hotelu Amphone, tř. Kpt. Jaroše 29, Brno
18:30 slavnostní večeře v hotelu a zahájení soutěže, organizační schůzka pro soutěžící

čtvrtek 31. března 2011

7:15 snídaně v hotelu
8:00 odchod na FI MU
8:30 - 13:00 první část soutěže v budově FI MU
13:30 oběd v hotelu
15:15 návštěva laboratoří FI MU
17:00 seznámení studentů se soutěžním prostředím na fakultě
20:00 večeře v hotelu

pátek 1. dubna 2011

7:00 snídaně v hotelu
7:45 odchod na FI MU
8:15 - 13:00 druhá část soutěže v budově FI MU
13:00 oběd na fakultě
13:30 - 14:00 rozbor výsledků praktických úloh
14:00 – 15:30 prohlídka fakulty
15:30 slavnostní vyhlášení výsledků
16:30 ukončení soutěže
18:00 večeře v hotelu

sobota 2. dubna 2011

7:00 snídaně v hotelu
odjezd zbylých účastníků

Sponzoři

Úspěch akce by nebyl možný bez podpory sponzorů, jímž srdečně děkujeme.
picture