Informace k bakalářským a diplomovým pracím

Tyto informace a pokyny se týkající těch, kteří mají zájem o vypracování bakalářské či diplomové práce pod mým vedením. Většina z uvedeného nejsou úplně striktní pravidla, selský rozum má vždy přednost.

Témata

Momentálně mám naplněnou kapacitu pro vedení BP/DP. Nové studenty přijímám jen v případě zájmu o spolupráci na tématech souvisejících s našimi výzkumnými projekty (tutor.fi.muni.cz, analýzy dat, vývoj podobných systémů) a to jen v případě velmi silného zájmu a prokázání samostatnosti.

Základní pokyny

Informace o postupu

Zpětná vazba, komunikace