Přednášky

Přednášející předmětu:

  • Radek Pelánek
  • Nikola Beneš

Rozpis přednášek do týdnů je pracovní a může se v průběhu semestru mírně změnit. Slidy budou průběžně doplňovány.

Týden Předn.TémaSlidy
1RPÚvod (administrativa předmětu, motivace, Python)
2RPZákladní konstrukce (proměnné, výrazy, řídicí struktury, funkce)
3RPProgramy pracující s čísly (číselné typy, jednoduché ukázky, dělitelnost, náhoda)
4RPŘetězce a seznamy (a kryptografické odbočky)
5RPVyhledávání a řazení (práce se seznamem, binární vyhledávání, řadicí algoritmy, základy složitosti)
6RPRekurze (rekurzivní funkce, příklady)
7NBDatové typy a jejich užití (seznam, zásobník, fronta, slovník, množina)
8NBPráce se soubory, správa paměti (proměnné podrobněji)
9NBZáklady objektově orientovaného programování
10RPRegulární výrazy, práce s textem, zpracování dat
11RPObrázky (reprezentace, generování, úpravy)
12NBVývoj programů (návrh, dekompozice problému, dokumentace, testování; případová studie)
13NBProgramovací jazyky (přehled jazyků a jejich užití)
14- Předtermín