Přednášky

Přednášející předmětu:

  • Radek Pelánek
  • Zdeněk Říha

Rozpis přednášek do týdnů je pracovní a může se v průběhu semestru mírně změnit. Slidy budou průběžně doplňovány.

DatumPředn.TémaSlidy
117. 9.RPÚvod (administrativa předmětu, motivace, Python) uvod.pdf, Video Vlk, koza, zelí
224. 9.RPZákladní konstrukce (proměnné, výrazy, řídicí struktury, funkce) zaklady.pdf
31. 10.RPProgramy pracující s čísly (číselné typy, jednoduché ukázky, dělitelnost, náhoda) cisla.pdf
48. 10.RPŘetězce a seznamy (a kryptografické odbočky) seznamy-retezce.pdf
515. 10.RPVyhledávání a řazení (práce se seznamem, binární vyhledávání, řadicí algoritmy, základy složitosti) vyhledavani-razeni.pdf
622. 10.RPRekurze (rekurzivní funkce, příklady) rekurze.pdf, Video Hanojské věže
729. 10.Datové typy a jejich užití (seznam, zásobník, fronta, slovník, množina)
85. 11.Práce se soubory, správa paměti (proměnné podrobněji)
912. 11.RPRegulární výrazy, práce s textem, zpracování dat
1019. 11.Základy objektově orientovaného programování
1126. 11.RPObrázky (reprezentace, generování, úpravy)
123. 12.Vývoj programů (návrh, dekompozice problému, dokumentace, testování; případová studie)
1310. 12.Programovací jazyky (přehled jazyků a jejich užití)
1417. 12.- Předtermín