Přednášky

Přednášející předmětu:

  • Radek Pelánek
  • Zdeněk Říha

Rozpis přednášek do týdnů je pracovní a může se v průběhu semestru mírně změnit. Slidy budou průběžně doplňovány.

DatumPředn.TémaSlidy
118. 9.RPÚvod (administrativa předmětu, motivace, Python) uvod.pdf, Video Vlk, koza, zelí
225. 9.RPZákladní konstrukce (proměnné, výrazy, řídicí struktury, funkce) zaklady.pdf
32. 10.RPProgramy pracující s čísly (číselné typy, jednoduché ukázky, dělitelnost, náhoda) cisla.pdf
49. 10.RPŘetězce a seznamy (a kryptografické odbočky)seznamy-retezce.pdf
516. 10.RPVyhledávání a řazení (práce se seznamem, binární vyhledávání, řadicí algoritmy, základy složitosti)vyhledavani-razeni.pdf
623. 10.RPRekurze (rekurzivní funkce, příklady) rekurze.pdf, Video Hanojské věže
730. 10.Datové typy a jejich užití (seznam, zásobník, fronta, slovník, množina)datove_typy.pdf
86. 11.Práce se soubory, správa paměti (proměnné podrobněji)python_pamet.pdf
913. 11.RPRegulární výrazy, práce s textem, zpracování datregexp.pdf
1020. 11.Základy objektově orientovaného programování oop.pdf
1127. 11.RPObrázky (reprezentace, generování, úpravy)obrazky.pdf
124. 12.Vývoj programů (návrh, dekompozice problému, dokumentace, testování; případová studie)NavrhAplikace.pdf
1311. 12.Programovací jazyky (přehled jazyků a jejich užití)IB111_jazyky.pdf
1418. 12.- Předtermín