IB047: Úvod do korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie

Anotace

Předmět poskytne základní znalosti v oblasti korusové lingvistiky a počítačové lexikografie. Seznámí studenty s typy korpusů, jejich budováním a používáním. Naučí studenty pracovat s korpusy a jinými zdroji pro potřeby tvorby elektronických slovníků.

Výuka

Slidy z přednášek

 1. úvod pdf
 2. p1 pdf
  ukázky formátů korpusů a slovníků
 3. p2 pdf
  coreutils, příklady pro korpusy
  příklady použití
 4. p3 pdf
 5. p4 pdf
 6. p5 pdf
  Manatee -- Dotazovací jazyk
 7. p6 pdf
 8. p7 pdf
 9. majka pdf tisk
 10. p9 pdf
 11. p10 pdf
 12. Deb II pdf
 13. Web Corpus in One Click pdf

Literatura


Pavel Rychly