Prosím tě, běž pryč. Dyť ho vyděsíš!
Další.
Jinam: