Jiná čeština: ascii Isolatin2 Kameníci Windows ISO-8859-1 Cork (T1) koi vga pclatin

Doporučená literatura k dalšímu Vosákovskému studiuJ.R.R.Tolkien - Vosák prstenů
R.E.Howard - A zrodí se Vosák...
M.Klíma a kol. - Vosákovo doupě
E.V.Klimov - A hořel snad i Vosák
O.Pavel - Jak jsem potkal Vosáka
V.Nezval - Dnes ještě zapadá slunce nad Vosákem
A.Jirásek - Staré pověsti Vosákovy
K.Vonnegut - Vosák č. 5
J.Heller - Vosák XXII
W.Shakespeare - Romeo a Vosák
J.Wyndham - Den Vosáků
F.Forsyth - Den pro Vosáka
A.Liška - Jak se plaší Vosák
L.Mňačko - Smrt si říká Vosák
M.Majerová - Vosák proletářka
J.Fučík - Vosák psaný na oprátce
E.M.Remarque - Na západní frontě Vosák
Podiven - Vosák v dějinách nové doby

Filmy k tématu Vosák


Přichází Vosák
Univerzální Vosák
Vosáku, hoď ho do stroje!
Vosáku, podejte mi pero!
Vosák na Stříbrném jezeře

Literární test

1/ Nejzápornějším literárním hrdinou všech dob je:

a) Sauron

b) Vosák

c) Brouk Pytlík

2/ Vosák se úmyslně dobrých skutků dopouští:

a) často a rád

b) zřídka a s velkou nechutí

c) nikdy

3/ Vosák se ve svém životě dopustil jen několika dobrých skutků. Kolik jich bylo?

a) jeden

b) tři

c) pět

4/ Kniha, ve které sám Bůh sleduje Vosákovo řádění, se jmenuje:

a) Vosákova bible

b) Vosákova židle

c) Vosákovy vidle

5/ Medvědář Tonda Bouček je:

a) bývalý předseda sněmu Podkarpatské Rusi v letech 1936 - 1938

b) majitel medvěda z opery B. Smetany "Prodaná nevěsta"

c) jedna z Vosákových erinyí

6/ Jména Vosákových oponentů jsou:

a) Shapiro, Shapiro, Shapiro

b) Macháně, Bouček, Klotrle, Malina, Skart a někdy i Jahoda

c) Čuk, Gek a Mrazík

7/ Vosák má raději:

a) živé než mrtvé

b) mrtvé než živé

c) rum

8/ Tato kniha se mi:

a) líbila

b) nelíbila

Své odpovědi zasílejte na korespondenčním lístku na adresu: Michal Špaček, Puchmajerova 19, Praha 5 - Jinonice, 158 00. Ze správných odpovědí vylosujeme šťastného výherce, který získá hodnotné ceny s Vosákovskou tematikou.

Michael Starling
Den Vosáka
(The Day of Wasper)

Přeložil Michal Špaček.
Vydal SFK Spectra v edici Krypton.
Obálka Karel Stibral.
Grafická úprava Petr Litoš.
Počítačové zpracování Petr Litoš.
Sazba zhotovena v BEZKu.
Listopad 1993.

Z anglického originálu


Michael Starling: The Day of Wasper, 1993

přeložil Michal Špaček, 1993.

Ilustrace Michal Špaček, 1993.

Obálka Karel Stibral, 1993.

Copyright (c) by Michael Starling.
All Rights Reserved.
Copyright (c) for the Czech translation by M. Špaček.
Copyright (c) for Cover by K. Stibral.
Copyright (c) for the Czech edition by SFK Spectra.

DEN VOSÁKA

Horký kandidát na knihu roku. Omračující imaginace Michaela Starlinga překrčuje hranice ordinálního lidského vnímání.

Herald Tribune

DEN VOSÁKA

Starling je nejodvážnějším myslitelem o Vosákově světě, se kterým jsem se kdy setkal.

Joseph Heller

DEN VOSÁKA

Českému čtenáři zprostředkoval sbírku povídek Den Vosáka výborný překlad Michala Špačka. Mnohé repliky vyznívají přímo jako slova českého člověka. Lze říci, že Špaček dovedl Starlingovo dílo k dokonalosti.

revue Světová literatura

V této knize najdete vše - lásku i nenávist, napětí i romantiku, krev i sperma.


jiní vosáci:

[PŘEDMLUVA] [VOSÁK BOJOVNÍK] [DOTEK VOSÁKA] [VOSÁK LYRIKEM] [VOSÁK NESMRTELNÝ] [VOSÁK PORADCE] [VOSÁKOVO FÁDNÍ ODPOLEDNE] [SEX PATŘÍ NÁM] [DODATKY]


Jinam:

imladris@fi.muni.cz ...home, sweet home...