PA167 Rozvrhování, jaro 2017


- Zadání a pokyny k domácímu úkolu č.2: PDF, řešení domácího úkolu: PDF

- Zadání a pokyny k domácímu úkolu č.1: PDF, řešení domácího úkolu: PDF

- Průsvitky, probraná látka
- Průsvitky budou průběžně zveřejňovány v průběhu školního roku
- Průsvitky v loňském školním roce (včetně průsvitek za celý semestr v jednom souboru)

- Obsah přednášky, literatura, pravidla pro absolvování předmětu: viz průsvitky

- K dispozici je sbírka cca 240 vzorových příkladů, na jejichž základě bude sestavována závěrečná písemná práce
- teoretické otázky budou použity ze sbírky (nebo mírně úpraveny)
- u praktických příkladů bude modifikováno numerické zadání, parametry zadání nebo případně typ rozvrhovacího problému
- sbírka s obsahem: PDF
- řešení vybraných příkladů: PDF

- Příklad písemné práce: viz PDF

- Anglicko-český slovník používané terminologie

- Informace o předmětu na IS

- Dotazy a konzultace: domluva přes e-mail na adrese Hana Rudová <hanka@fi.muni.cz>


Hana Rudová