---
---

PA151, Soudobé počítačové sítě

2/0, jarní semestr

Současná orientace předmětu — Bezdrátové sítě a komunikace

Důležité upozornění:

Studium předmětu předpokladá počáteční znalosti přenosu dat
v rozsahu předmětu PV169 Základy přenosu dat


č.
2017
Název tematu
1/A4
4/A4
 1.
  22.2
Úvod do problematiky bezdrátových sítí
 2.
  1.3
Základy přenosu dat
3.
4.
8.3
15.3
Bezdrátový přenos dat
5.
22.3
Řízení přístupu k (bezdrátovému) médiu
6.
29.3
WAN, Mobilní sítě, LTE
(GSM, GPRS, EDGE, UMTS), pro informaci pouze
7.
5.4
WMAN -- WiMAX/802.16
8.
12.4
WPAN, Wireless Personal Area Networks, Bluetooth
9.
19.4
WSN, Wireless Sensor Networks, 802.15.4, Zigbee
10.
 26.4
WLAN, Wireless Local Area Networks, Wi-Fi, 802.11
11.
3.5
Bezšňůrová telefonie (DECT)
Satelitní komunikace
12.
10.5
Dies Academicus, volno
13.
17.5
Rezerva


Literatura

Zkouška

Písemná, závěrečná