Ke změně hesla je zapotřebí stisk kláves Ctrl+Alt+Del, čímž se vám otevře dialogové okno Windows Security. Zde pokračujte stisknutím tlačítka Change Password. Do kolonky Old Password zadejte své staré heslo, do New Password nové heslo o minimální délce 5 znaků. V poslední kolonce Confirm New Password své nové heslo potvrďte opětovným napsáním. Ukončete stiskem klávesy enter.

Zapomenutí/opětovné nastavení hesla

V případě, že heslo zapomenete nebo máte pocit, že vám heslo do systémů FI (windowsové nebo unixové) nefunguje, nastavte si nové aplikací na ISu. Toto heslo bude platné na všech systémech FI.