Software a připojení k terminálovému serveru

Windows

Pro připojení k terminálovému serveru se používá klient Remote Desktop. Program spustíte buďto příkazem mstsc.exe nebo ho najdete v nabídce Start->All Programs->Accessories->Remote Desktop Connection.

Po spuštění programu Remote Desktop stačí jen jako jméno pocítače, na který se chcete připojit, vyplnit ate.fi.muni.cz a zvolit Connect. Můžete si případně upravit další nastavení týkající se zobrazení, přenosu zvuku, mapování atd., zobrazí se vám kliknutím na Options.

Popis možností nastavení:

 • karta General: User name, Password, Domain - zde si můžete předvyplnit přihlašovací údaje
 • karta Display: Nastavení velikosti okna klienta a barevné hloubky. Pokud se připojujete s pomalým připojením (např. po modemu), je dobré dát nižší barevnou hloubku.
 • karta Local Resources: Remote computer sound - zda se má přenášet zvuk; Keyboard - nastavení ALT+TAB pro přepínání aplikací; Local Devices - povolení mapování lokálních disků, tiskáren a portů přes klienta na server
 • karta Programs: pokud chcete na serveru jen spustit specifický program, stačí zadat zde
 • karta Performance: nastavení ovlivňující velikost přenášených dat, souvisí s rychlostí síťového připojení
Linux/Un*x

Uživatelé, kteří chtějí využívat windowsový terminál server z linuxu si musí na svou (Linuxovou/Unixovou) stanici nainstalovat klientskou část. Tu obstarává například balík se jménem rdesktop. Ten bývá často implicitně prítomen v mnoha Linuxových distribucích, nebo si jej mohou uživatelé sami doinstalovat na svou stanici. Bud si mohou stáhnout zdrojové kódy z domovské stránky projektu rdesktop (http://www.rdesktop.org) a zkompilovat, nebo využít již zkompilovaných balíků rpm, napr. z http://www.rpmfind.net, kde stačí zadat rdesktop a stránka vyhledá príslušná rpm. Doporučujeme stáhnout verzi 1.3, která mimo jiné umožňuje měnit barevnou hloubku na terminálovém serveru. Balík se dá nainstalovat pomocí příkazu "rpm -ivh jmeno_baliku.rpm" (musíte být root).

Další možností je využití fakultního modulu, napr. zavoláním příkazu

$ module add rdesktop

Pokud už tedy máme některou z výše uvedených možností rdesktop na stanici rozchozený, tak se můžeme připojit k windowsovému terminal serveru pomocí příkazu:

rdesktop -d NTFI ate.fi.muni.cz

Měla by se objevit úvodní obrazovka terminal serveru čekající na zadání uživatelského jména a hesla (viz. Přihlášení na terminálovém serveru).

Všechny přepínače programu rdesktop se vypíší po spuštění rdesktop bez parametru, nejdůležitější jsou:

 • -a barevná hloubka nastaví barevnou hloubku term. serveru
 • -f celoobrazovkový (full-screen) mód
 • -r sound zapne exportování zvuku
 • -k klávesnice zvolí danou klávesnici

Příklad: rdesktop -d NTFI -u login -g 1920x1140 -xl -k en-us ate.fi.muni.cz

Přihlášení na terminálovém serveru

Při úspěšném připojení se Vám zobrazí plocha terminálového serveru s klasickým přihlašovacím oknem. Zde zadejte své uživatelské jméno a heslo na fakultní Windows a jako doménu vyplňte NTFI. Jestliže jste zapomněli své heslo, můžete si ho změnit na fakultní administrativě (https://fadmin.fi.muni.cz/auth/sys/zmena_hesla.mpl).

Pokud se přihlásíte, zobrazí se Vám standardní plocha, jako by jste byli přihlášeni lokálně. Mezi lokálním prostředím na Vašem počítači a relací na terminálovém serveru můžete volně přepínat; když máte spuštěn Remote Desktop pod Windows v celoobrazovkovém režimu, slouží k tomu horní vysouvací lišta.

Odhlášení/odpojení z terminálového serveru

Po ukončení práce na serveru odhlašte spuštěním skriptu odhlášení uživatele, který naleznete na ploše. Relaci nemusíte vždy odhlašovat, připojení můžete také jen přerušit. Když pouze ukončíte klientskou aplikaci Remote Desktop, tak Vás server neodhlásí, ale Vaše relace se uloží, všechny Vaše aplikace zůstanou běžet a při příštím připojení pokračujete jako před odpojením. Vaše relace je na serveru uchována dva dny, pak vás server odhlasí. Pokud ale nepotřebujete na serveru nechat běžet nějaké programy či ponechat otevřené nějaké dokumenty a podobně, tak se prosím po ukončení práce na serveru odhlašujte. V případě odpojení doporučujeme uložit veškerou rozpracovanou práci a rozeditované dokumenty.

Uživatelské nastavení prostředí terminálového serveru (profil)

Pro uživatelská nastavení v rámci vzdáleného přístupu k terminálovému serveru se používá profil speciálně pro připojení pres TS. Ten máte uložený v adresári \\ate\tsprofiles\vas_login. Složka \\ate\tsprofiles je sdílená, takže si ji můžete v rámci fakulty mapovat z Vašich počítačů, pokud nebudete přihlášenní na serveru. Hledat byste ji mohli pokud potřebujete např. nějaká data z My Documents a nechcete se graficky přihlašovat na server.

Přístup na lokální klientské disky v relaci terminálového serveru

Pokud při spuštění klienta Remote Desktop pod Windows povolíte mapování lokálních disků (Options->Local Resources-> Disk Drives v poli Local Resources), můžete přímo v termálové relaci přistupovat k lokálním diskům. Najdete je ve složce This PC v sekci Devices and drives.

Přístup k homu na unixu

Unixový fakultní home ze serveru atlas se Vám mapuje jako disk Z, případně si jej můžete namapovat jako \\home\vase_uzivatelske_jmeno.

Úspešné připojení disku je podmíněno povoleným exportem homu na stroj XYZ protokolem smb.

Na Fakultní administrativě (https://fadmin.fi.muni.cz/auth/sit/export_home.mpl) musí být povolena:

 • podsit_48 a protokol smb nebo
 • všechna_zařízení a protokol smb nebo
 • uživatelem určený export na stroj XYZ protokolem smb.

Tisk

Pokud chcete ze serveru tisknout na fakultní síťové tiskárně, musíte si nejprve danou tiskárnu přidat. To provedete přes Start->Devices and Printers, v této složce zvolíte Add a printer. Spustí se průvodce, kde zadejte, že chcete přidat síťovou tiskárnu, vyberte, že není na seznamu zadejte jméno tiskárny přes server artemis např. \\artemis\lj3b. Seznam jmen a umístění fakultních tiskáren naleznete v sekci tisk v síti FI.

Jestliže chcete tisknout z terminálového serveru na lokální tiskárnu připojenou k vašemu počítači, musíte povolit mapování lokálních tiskáren při spuštění klienta, podobně jako pro povolení mapování lokálních disků. Lokální tiskárny pak již máte přímo namapované ve složce Devices and Printers.

Licencování desktopových aplikací

Na serveru lze nalézt aplikace, pro jejichž používání musíte vlastnit desktopovou licenci.

Microsoft Office 2013 je jedna z nich. Pokud vlastníte licenci MS Office 2013, například je máte nainstalované na svém pracovním PC, pak můžete též využívat Office na terminálovém serveru pod touto stejnou licencí.

Nezáleží na tom, z jaké platformy se na server připojujete. Pokud se například připojujete z linuxu, musíte také vlastnit jednu desktopovou licenci MS Office 2013, abyste je na serveru mohl/a používat. Nevadí, že je jinde nebudete mít nainstalované.