Rychlý start: typický scénář na strojích nymfe

Rychlé smazání CD-RW:
$ cdrecord blank=fast
Vypálení obrazu CD/DVD (ISO image):
$ cdrecord -v -data image.iso
Vypálení obsahu adresáře:
$ mkisofs -r -J adresar | cdrecord -v -data -
Vypálení audio CD z .wav souborů:
$ cdrecord -v -dao -pad -audio stopa1.wav stopa2.wav stopa3.wav ...

Vypalování CD

Protože HOWTO pro vypalování existuje několik, bude následující popis velmi stručný. Nejdříve je potřeba zjistit ID mechaniky, to se provede spuštěním programu cdrecord:

$ cdrecord -scanbus
Cdrecord 2.00.3 (i386-unknown-freebsd5.2.1) Copyright (C) 1995-2002 Jörg Schilling
Using libscg version 'schily-0.7'
scsibus1:
    1,0,0  100) 'SONY  ' 'CD-RW CRX300E ' 'KYS2' Removable CD-ROM
    1,1,0  101) *
    1,2,0  102) *
    1,3,0  103) *
    1,4,0  104) *
    1,5,0  105) *
    1,6,0  106) *
    1,7,0  107) *

V tomto případě trojici čísel 1,0,0 budeme používat pro identifikaci mechaniky, se kterou pracujeme. Timto zpusobem (použitím SCSI emulace) se vypaluje na Linuxu s jadrem verze 2.4 a také na FreeBSD.

Poznámka: Ve 2.6kovém jádře již není třeba vypalovat přes SCSI emulaci, ale lze vypalovat přímo. Namísto původního parametru dev=0,0,0 se použije parametru dev=/dev/cdrecord.

Pro vypálení obsahu aktuálního adresáře, použijeme tuto posloupnost příkazů (je třeba pouze určit požadovanou rychlost - v závislosti na typu média - a ID zařízení; velmi vhodné je použít burnproof):

IMG_SIZE=`mkisofs -R -q -print-size . 2>&1 | sed -e "s/.* = //"`
[ "0$IMG_SIZE" -ne 0 ] && mkisofs -r . |
	cdrecord speed=? dev=0,0,0 driveropts=burnproof tsize=${IMG_SIZE}s -data -

Pozor na to, aby se data na CD vešla. Pokud by s tímto vznikl problém, cdrecord vypisuje hlášku:

cdrecord: WARNING: Data may not fit on current disk.

Výmaz CD-RW

Při výmazu je možnost použít rychlého nebo úplného výmazu CD-RW. Úplný výmaz provedete zavoláním příkazu (je třeba ještě nahradit otazník médiem podporovanou rychlostí):

cdrecord dev=0,0,0 blank=all speed=?
rychlý výmaz:
cdrecord dev=0,0,0 blank=fast speed=?

Grafické nadstavby

Pro usnadnění vypalování existuje mnoho grafických aplikací, které pracují s cdrecord a dalšími aplikacemi. Pokud si myslíte, že by právě Vaše oblíbená aplikace měla být instalována na FI a jste-li ochoten se postarat o její nainstalování, přečtěte si prosím tyto informace.

Odkazy

Pálení DVD +/- R[W]

Vypaluje se podobně jako na CD, ale s tím rozdílem, že místo příkazu /usr/bin/cdrecord použijeme příkaz /usr/local/sbin/cdrecord-wrapper.sh a jako zařízení uvedeme místo /dev/cdrecord zařízení /dev/dvdwriter. Výsledek tedy může vypadat nějak takto:
IMG_SIZE=`mkisofs -R -q -print-size . 2>&1 | sed -e "s/.* = //"`
[ "0$IMG_SIZE" -ne 0 ] && mkisofs -r . |
	/usr/local/sbin/cdrecord-wrapper.sh speed=? dev=/dev/dvdwriter -sao driveropts=burnproof tsize=${IMG_SIZE}s -data -
Media DVD+/-RW se daji smazat pomoci prikazu:
/usr/bin/dvd+rw-format /dev/dvdwriter