Pro synchronizaci přesného času počítačů lze použít server time.fi.muni.cz. Server poskytuje přesný čas protokolem NTP odkudkoli z Internetu a protokolem time (RFC 868) uvnitř sítě FI.

Synchronizace času na unixu

Použít lze například osvědčené utility ntpdate, resp. rdate. V kombinaci s cronem je možné na počítači automaticky denně synchronizovat čas kupříkladu takovýmto skriptem (fyzicky půjde o spustitelný soubor, který uložíte typicky do /etc/cron.daily):
#!/bin/bash

# Which protocol/program to use
RDATE="ntpdate -s"
# RDATE="rdate -s"

# There can be more than one time-server
SERVERS=time.fi.muni.cz

sleep `expr $RANDOM % 500`

logger -p user.info "setting date from $SERVERS"
if $RDATE $SERVERS >/dev/null
then
        logger -p user.info "date set from $SERVERS"
else
        logger -p user.notice "FAILED to set date from $SERVERS"
fi

# And now set the CMOS internal clock (-u means its in GMT)

hwclock -w -u

exit 0
Pro přesnější synchronizaci je třeba spouštět NTP démona v klientském režimu, například s následující konfiguračním souborem ntp.conf:
restrict default nomodify notrap noquery
restrict 127.0.0.1
server time.fi.muni.cz
driftfile /var/lib/ntp/drift

Synchronizace času na Windows

Ve Windows lze s úspěchem použít příkaz
w32tm /config /manualpeerlist:time.fi.muni.cz /syncfromflags:manual /update
Kontrolu nastavení provedete pomocí
w32tm /query /configuration

Odpovědný kontakt: unix(atsign)fi(dot)muni(dot)cz