Co je Fithesis?

Fithesis je rodina LaTeXových dokumentových tříd pro sazbu závěrečných prací na fakultách Masarykovy univerzity. Uživateli umožní jednotně vysadit všechny potřebné povinné i nepovinné části stanovené v pokynech pro vypracování závěrečných prací na MU.

Aktuální verze fithesis

Aktuální verzí je třída fithesis2, která vzniká od roku 2008 jako výstup bakalářské práce Stanislava Filipčíka. Oproti předchozí verzi třída ruší Latin2 jako výchozí kódování, upravuje vzhled mnoha typografických prvků a přidává podporu pro sazbu loga Fakulty sportovních studií.

Ke stažení

Další informace

  • Sazba závěrečných prací v LaTeXu – Toto tématické fórum bylo založeno pro obecnou diskuzi ohledně sazby závěrečných prací. Můžete do něj zasílat dotazy a připomínky k fithesis2, ale i obecné dotazy týkající se sazby závěrečných prací v LaTeXu.
  • Závěrečné práce:
    • LaTeX Thesis Style (v angličině) – Text této bakalářské práce popisuje změny v třídě fithesis2 oproti předchozí verzi. Příloha je pak pojata jako uživatelská příručka třídy fithesis2.

Ostatní verze fithesis

Budoucí verze

Aktuálně je ve vývoji třída fithesis3, která se zaměřuje na rozšíření dostupné uživatelské dokumentace do angličtiny, na větší využití možností formátu PDF, na lepší podporu barevného tisku, na podporu xelatexu, větší škály a flexibility fontů a další.

Další informace

Neaktuální verze

Původní třída fithesis1 vznikla roku 1998 jako výstup bakalářského projektu Daniela Marka. Jedná se o třídu scrreprt z balíku KOMASkript, která byla upravena pro účely přípravy závěrečných prací. Třída je zde uvedena jen pro úplnost, není v současné době vyvíjena, není pro ni poskytována podpora a její použití se důrazně nedoporučuje.

Ke stažení

Další informace

  • Závěrečné práce:
    • Tvorba dokumentu v XML, Modernizace projektu xslt2 – Texty těchto prací se zaobírají modulem xslt, který je dostupný na UNIXových fakultních strojích, a který slouží k převodu formátu XML DocBook do mnoha koncových formátů, včetně výstupů LaTeXu s třídou fithesis1.