Tento RPM balíček obsahuje vše potřebné k tomu, abyste v teTeXu mohli pomocí makra \setfilogo z balíku filogo (nutno vložit příkazem \usepackage{filogo}) vysázet fakultní logo. Nainstalovat jej můžete pomocí příkazu rpm -ivh tetex-filogo-0.0.4-1.noarch.rpm. Na fakultních stanicích nymfe je v lokálním teTeXu balíček přítomen.