Logo FI

Bitmapová a vektorová verze

Informace o logotypu a také odkazy na jeho provedení v bitmapových a vektorových formátech najdete na stránce doc. Sojky Logo Fakulty informatiky MU.