Logo FI

Bitmapová a vektorová verze

Informace o logotypu a také odkazy na jeho provedení v bitmapových a vektorových formátech najdete na stránce doc. Sojky Logo Fakulty informatiky MU.

RPM balík

Tento RPM balíček obsahuje vše potřebné k tomu, abyste v teTeXu mohli pomocí makra \setfilogo z balíku filogo (nutno vložit příkazem \usepackage{filogo}) vysázet fakultní logo. Nainstalovat jej můžete pomocí příkazu rpm -ivh tetex-filogo-0.0.4-1.noarch.rpm. Na fakultních stanicích nymfe je v lokálním teTeXu balíček přítomen.