Závěrečná zkouška

Bakalářské studium: 2013, 2014

Pokyny platné pro zkoušky probíhající nejpozději v období "podzim 2014" (což bude pravděpodobně na začátku února 2015).

Forma státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a z ústní zkoušky. Ústní zkouška je hodnocena jednou známkou, obhajoba je hodnocena samostatnou známkou. Pokud student uspěje pouze u jedné z těchto dvou částí, opakuje pouze část, u které měl hodnocení „nevyhověl“.

Student dostane dvě náhodně vylosované otázky, každou z jiné oblasti. Ve vylosovaných otázkách bude zvýrazněna část otázky. Student se v písemné přípravě zaměří na zvýrazněné části otázek. Tuto přípravu následně odevzdá u zkušební komise a bude založena do protokolu o státní závěrečné zkoušce. Členové komise mohou při zkoušení pokládat doplňující dotazy k vypracované přípravě a k dalším tématům vylosovaných otázek. (Zvýrazňování otázek zatím neplatí pro obory INVS, SOCI a IO.)

V případě negativních posudků na bakalářskou práci se student může vzdát obhajoby, akceptovat hodnocení „nevyhověl“ a přejít rovnou ke zkoušení. V případě neúspěšné obhajoby není možné odstoupit od zkoušení.

Jazyk: Zkoušení probíhá v češtině nebo slovenštině. Anglicky psanou práci je možné obhajovat anglicky.

Časový harmonogram: Student se dostaví do určené místnosti o 35 minut dříve, než je uvedeno v harmonogramu, dostane vylosované otázky a má 30 minut na písemnou přípravu. Celá zkouška (obhajoba i ústní zkoušení) trvá 30 minut, z toho přibližně polovinu zabírá obhajoba a polovinu zkoušení. Typický průběh je následující:

  • Prezentace bakalářské práce: 8 minut.
  • Posudky, reakce na posudky, diskuze BP: 7 minut.
  • Ústní zkoušení: 2 x 5 minut.
  • Porada komise, sdělení výsledků: 5 minut.

Otázky k státní závěrečné zkoušce

ProgramOborOtázky
InformatikaMatematická informatikaZáklad I
InformatikaParalelní a distribuované systémyZáklad I nebo Základ II (*)
InformatikaPočítačová grafika a zpracování obrazuZáklad II
InformatikaPočítačové sítě a komunikaceZáklad I nebo Základ II (*)
InformatikaPočítačové systémy a zpracování datZáklad II
InformatikaProgramovatelné technické strukturyZáklad II
InformatikaUmělá inteligence a zpracování přirozeného jazykaZáklad I
Aplikovaná informatikaAplikovaná informatikaZáklad II
Aplikovaná informatikaBioinformatikaZáklad II
Aplikovaná informatikaInformatika ve veřejné správěOtázky INVS
Aplikovaná informatikaSociální informatikaOtázky SOCI
Informatika a druhý oborInformatika a druhý oborOtázky IO

(*) Podle zvoleného průchodu studiem.

Bakalářské studium: od 2015

Pokyny platné pro zkoušky probíhající od období "jaro 2015".

Stejně jako v období 2013, 2014, pouze u oborů, které měly otázky Základ I a Základ II dochází k sjednocení na otázky Základ.

Magisterské studium

Forma státní závěrečné zkoušky

Státní magisterská zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a z ústní zkoušky. Celá státní zkouška trvá 1 hodinu (přibližně 30 minut obhajoba, 30 minut zkoušení). Na prezentaci diplomové práce má student 15 minut, dalších 15 minut je věnováno rozboru posudků a diskuzi. Při zkoušení student odpovídá bez přípravy na položené otázky, typicky jde o rozpravu v rozsahu dvou až tří otázek.

V případě negativních posudků na diplomovou práci se student může vzdát obhajoby, akceptovat hodnocení „nevyhověl“ a přejít rovnou ke zkoušení. V případě neúspěšné obhajoby není možné odstoupit od zkoušení.

Jazyk, ve kterém probíhá zkouška, záleží na oboru. Obory SSMEA, EMBA: angličtina. Obory SSME, EMB: angličtina, čeština nebo slovenština podle volby studenta. Ostatní obory: čeština nebo slovenština. Obhajoba diplomové práce se očekává v jazyce, ve kterém je práce psána, anglicky psanou práci je však možné obhajovat i česky nebo slovensky.

Otázky k státní závěrečné zkoušce: 2013, 2014

Otázky platné pro zkoušky probíhající nejpozději v období "podzim 2014" (což bude pravděpodobně na začátku února 2015).

ProgramOborOtázky
InformatikaBezpečnost informačních technologiíOtázky BIT
InformatikaEmbedded SystemsOtázky EMBA
InformatikaInformační systémyOtázky INS
InformatikaParalelní a distribuované systémyOtázky PDS
InformatikaPočítačová grafikaOtázky GRA
InformatikaPočítačové sítě a komunikaceOtázky PSK
InformatikaPočítačové systémyOtázky POS
InformatikaUmělá inteligence a zpracování přirozeného jazykaOtázky UMI
InformatikaTeoretická informatikaOtázky TEI
Aplikovaná informatikaAplikovaná informatikaOtázky AP
Aplikovaná informatikaBioinformatikaOtázky BIO
Aplikovaná informatikaService science, management, and engineeringOtázky SSME
Aplikovaná informatikaZpracování obrazuOtázky OBR
Učitelství pro střední školyUčitelství výpočetní techniky pro střední školyOtázky UVT

Otázky k státní závěrečné zkoušce: od 2015

Otázky platné pro zkoušky probíhající od období "jaro 2015".

Zatím jde o orientační podobu otázek, může ještě dojít k mírným úpravám.

ProgramOborOtázky
InformatikaBezpečnost informačních technologiíOtázky BIT
InformatikaEmbedded SystemsOtázky EMBA
InformatikaInformační systémyOtázky INS
InformatikaParalelní a distribuované systémyOtázky PDS
InformatikaPočítačová grafikaOtázky GRA
InformatikaPočítačové sítě a komunikaceOtázky PSK
InformatikaPočítačové systémyOtázky POS
InformatikaUmělá inteligence a zpracování přirozeného jazykaOtázky UMI
InformatikaTeoretická informatikaOtázky TEI
Aplikovaná informatikaAplikovaná informatikaOtázky AP
Aplikovaná informatikaBioinformatikaOtázky BIO
Aplikovaná informatikaService science, management, and engineeringOtázky SSME
Aplikovaná informatikaZpracování obrazuOtázky OBR
Učitelství pro střední školyUčitelství informatiky pro střední školyOtázky UVT