Vedoucí závěrečných prací schválení Vědeckou radou

Vedoucí Bakalářských prací:

Mgr. Coufal Jaromír

Vedoucí Diplomových prací:

Mgr. Klíč Karel
RNDr. Klusáček Dalibor, Ph.D.
Mgr. Vinkler Marek
Ing. Žabička Petr


Datum poslední aktualizace: 30. 11. 2012