Vedoucí závěrečných prací schválení Vědeckou radou

Vedoucí Bakalářských prací:

Mgr. Coufal Jaromír
Mgr. Ing. Čegan Jakub

Vedoucí Diplomových prací:

Mgr. Antol Matej
Mgr. Klíč Karel
RNDr. Klusáček Dalibor, Ph.D.
Mgr. Vinkler Marek
Mgr. Vlček Ivan
Ing. Žabička Petr


Datum poslední aktualizace: 18. 11. 2016

Odpovědná osoba: Mgr. Simona Davidová