Celoživotní vzdělávání

Celoživotním vzděláváním se rozumí takové druhy vzdělávání, které prohlubují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jejich účastníků a jsou poskytovány v rámci nebo mimo rámec akreditovaných studijních programů. Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách. Celoživotní vzdělávání je placenou formou studia, o jeho absolvování se účastníkům vydává osvědčení.Kontakty na oddělení celoživotního vzdělávání a průmyslových partnerů

Proděkan pro rozvoj, propagaci a celoživotní vzdělávání

RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
Kancelář: A305
Telefon: +420-549 496 121
Fax: +420-549 491 820
E-mail: czv(atsign)fi(dot)muni(dot)cz

Referentka pro celoživotní vzdělávání

Ing. Eva Matějková
Kancelář: B510
Telefon: +420-549 494 815
Fax: +420-549 491 820
E-mail: czv(atsign)fi(dot)muni(dot)cz