Termíny obhajob a státních zkoušek semestr podzim 2013

Bakalářské studium

Odevzdávání oficiálního zadání bakalářské práce na studijní oddělení 7. 10.- 11. 10. 2013 do 11.30
Vyzvednutí oficiálního zadání bakalářské práce na studijním oddělení od 11. 11. 2013
Odevzdání bakalářských prací do 3. 1. 2014 do 11.30
Přihlášky k obhajobě a ústní části SZZ do 3. 1. 2014
Uzavření studia - splnění podmínek před státní závěrečnou zkouškou a obhajobou do 29. 1. 2014 do 15.00
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací od 3. 2. 2014 do 7. 2. 2014
Promoce absolventů bakalářského studia 19. 3. 2014

Magisterské navazující studium

Odevzdávání oficiálního zadání diplomové práce na studijní oddělení 7. 10.- 11. 10. 2013 do 11.30
Vyzvednutí oficiálního zadání diplomové práce na studijním oddělení od 11. 11. 2013
Odevzdání diplomových prací do 8. 1. 2014 do 11.30
Přihlášky k obhajobě a ústní části SZZ do 8. 1. 2014
Uzavření studia - splnění podmínek před státní závěrečnou zkouškou a obhajobou do 5. 2. 2014 do 15.00
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací od 10. 2. 2014 do 14. 2. 2014
Promoce absolventů magisterského studia 26. 3. 2014

Termíny obhajob a státních zkoušek semestr jaro 2014

Bakalářské studium

Zápis předmetů pro závěr studia: SOBHA a SZB% do 2. 3. 2014
Odevzdávání oficiálního zadání bakalářské práce a současně Prohlášení autora školního dílana studijní oddělení 10. 3.- 14. 3. 2014 do 11.30
Vyzvednutí oficiálního zadání bakalářské práce na studijním oddělení od 14. 4. 2014
Odevzdání bakalářských prací do 19. 5. 2014 do 11.30
Přihlášky k obhajobě a ústní části SZZ do 19. 5. 2014
Uzavření studia - splnění podmínek před státní závěrečnou zkouškou a obhajobou do 11. 6. 2014 do 15.00
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací od 16. 6. 2014 do 20. 6. 2014
Promoce absolventů bakalářského studia 21. 7.- 22. 7. 2014

Magisterské navazující studium

Zápis předmetů pro závěr studia: SOBHA a SZM% do 2. 3. 2014
Odevzdávání oficiálního zadání diplomové práce a současně Prohlášení autora školního dílana studijní oddělení 10. 3.- 14. 3. 2014 do 11.30
Vyzvednutí oficiálního zadání diplomové práce na studijním oddělení od 14. 4. 2014
Odevzdání diplomových prací do 26. 5. 2014 do 11.30
Přihlášky k obhajobě a ústní části SZZ do 26. 5. 2014
Uzavření studia - splnění podmínek před státní závěrečnou zkouškou a obhajobou do 18. 6. 2014 do 15.00
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací od 23. 6. 2014 do 27. 6. 2014
Promoce absolventů magisterského studia 21. 7. - 22. 7. 2014