Aktuálně vyhlášené soutěže, ceny, ocenění

  • Cena Josepha Fouriera 2014
    Společnost Bull s.r.o. a Francouzské velvyslanectví v České republice uspořádají v roce 2014 soutěž o „Cenu Josepha Fouriera za počítačové vědy“. Cílem této soutěže je ocenit nejlepší výzkumné práce českých doktorandů a mladých vědeckých pracovníků v oblasti informatiky a výpočetních věd se speciálním zaměřením na návrhy a využití výpočetně náročných algoritmů a metod, simulací a modelování, či na manipulaci s velkými objemy dat pro potřeby vědy a výzkumu ve veřejné i komerční sféře.
    Termín pro podání navrhů na OVV FI MU je do 28. dubna 2014.

Ceny získané pracovníky a studenty FI

Pravidelně vyhlašované soutěže, ceny, ocenění

prosinec / leden - Scopus Awards, Medaile MŠMT
únor / březen - Cena rektora MU
duben - Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy
srpen / září - Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy
říjen - Cena Siemens