Aktuálně vyhlášené soutěže, ceny, ocenění

  • Cena Františka Běhounka
    Cenu lze udělit vědci, který se zasloužil o šíření dobrého jména České republiky v evropském výzkumu a vývoji.
    Termín pro doručení nominací na MŠMT je nejpozději 1. 8. 2014.

Ceny získané pracovníky a studenty FI

Pravidelně vyhlašované soutěže, ceny, ocenění

prosinec / leden - Scopus Awards, Medaile MŠMT
únor / březen - Cena rektora MU
duben - Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy
červen - Česká hlava
červenec - Cena Františka Běhounka
červenec / srpen - Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy
říjen - Cena Siemens