Aktuálně vyhlášené soutěže, ceny, ocenění


Cena Wernera von Siemense 2015
Soutěž o nejlepší diplomové, doktorské a vědecké práce, o nejlepšího vysokoškolského pedagoga v technických oborech, oblasti IT a přírodních vědách.

- do 20. 10. 2015 termín zaslání návrhů za jednotlivé fakulty na Odbor pro akademické záležitosti (navrhuje pan rektor)
Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace
Nejlepší pedagogický pracovník

- do 10. 11. 2015 termín pro přímé zaslání přihlášek účastníků
Nejlepší diplomová práce
Nejlepší disertační práce


PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění
- termín pro zaslání přihlášek do 30. 9. 2015


Ceny získané pracovníky a studenty FI

Pravidelně vyhlašované soutěže, ceny, ocenění

prosinec / leden - Scopus Awards, Medaile MŠMT
únor / březen - Cena rektora MU
duben - Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy
červen - Česká hlava
červenec - Cena Františka Běhounka
červenec / srpen - Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy
říjen - Cena Siemens