Aktuálně vyhlášené soutěže, ceny, ocenění


Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy

- termín pro zaslání kontaktních údajů navrhovaných koordinátorem MU do 18. 3. 2016
- termín pro zaslání kompletní dokumentace přihlášek navrhovanými do 8. 4. 2016
- cílem soutěže je odměnit nejlepší výzkumné práce českých doktorandů a mladých vědeckých pracovníků v oblasti informatiky a výpočetních věd se speciálním zaměřením na návrhy a využití výpočetně náročných algoritmů a metod, simulací a modelování, či na manipulaci s velkými objemy dat pro potřeby vědy a výzkumu ve veřejné i komerční sféře
- koordinátorem ceny za MU, který uspořádá výběr uchazečů a prověří, zda uchazeči splňují podmínky soutěže je doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D.
- internetové stránky soutěže

Ceny získané pracovníky a studenty FI

Pravidelně vyhlašované soutěže, ceny, ocenění

prosinec / leden - Scopus Awards, Medaile MŠMT
únor / březen - Cena rektora MU
duben - Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy
červen - Česká hlava
červenec - Cena Františka Běhounka
červenec / srpen - Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy
říjen - Cena Siemens