Aktuálně vyhlášené soutěže, ceny, ocenění


Cena Gratias agit
- termín pro zaslání přihlášek do 31. 12. 2015
- ocenění za dlouhodobou činnost nebo významný čin s přispěním k šíření dobrého jména České republiky v zahraničí

Nejlepší spolupráce roku
- termín pro zaslání přihlášek do 29. 1. 2016
- soutěž oceňuje a podporuje spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou v oblasti výzkumu a vývoje vedoucího k inovacím

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
- termín pro zaslání přihlášek do 31. 1. 2016
- ocenění za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou, sportovní nebo uměleckou činnost vykonávanou v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice

Ceny získané pracovníky a studenty FI

Pravidelně vyhlašované soutěže, ceny, ocenění

prosinec / leden - Scopus Awards, Medaile MŠMT
únor / březen - Cena rektora MU
duben - Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy
červen - Česká hlava
červenec - Cena Františka Běhounka
červenec / srpen - Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy
říjen - Cena Siemens