Aktuálně vyhlášené soutěže, ceny, ocenění


Cena Františka Běhounka
- termín pro zaslání přihlášek do 31. 8. 2015
- cenu lze udělit vědci, který se zasloužil o šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA)

Ceny MŠMT za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
- termín pro zaslání přihlášek na Odbor pro akademické záležitosti RMU do 10. 9. 2015
- cenu je možné udělit fyzické osobě za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly MŠMT, od jejichž uplatnění neuplynulo do data předložení návrhu více než pět let

Reimagine Education Awards 2015
- termín pro zaslání přihlášek do 15. 9. 2015
- ocenění inovativních přístupů v oblasti vysokoškolského vzdělávání se zaměřením na podporu studia a zaměstnatelnost studentů

ACM SPY – soutěž o nejlepší studentský IT diplomový projekt
- termín pro zaslání přihlášek do 21. 9. 2015
- soutěž českých a slovenských univerzit o nejlepší diplomovou práci v oblasti informatiky a informačních technologií

PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění
- termín pro zaslání přihlášek do 30. 9. 2015

Ceny získané pracovníky a studenty FI

Pravidelně vyhlašované soutěže, ceny, ocenění

prosinec / leden - Scopus Awards, Medaile MŠMT
únor / březen - Cena rektora MU
duben - Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy
červen - Česká hlava
červenec - Cena Františka Běhounka
červenec / srpen - Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy
říjen - Cena Siemens