ParaDise

Kontakt: RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
Stránky laboratoře: http://paradise.fi.muni.cz/
ParaDise

Laboratoř paralelních a distribuovaných systémů (ParaDiSe) je pracoviště zaměřené zejména na experimentální podporu výzkumu v oblasti souběžných systémů. Hlavním zaměřením laboratoře v současné době je vývoj technik a nástrojů pro automatizovanou verifikaci velkých souběžných systémů a výzkum teoretických základů těchto metod.