LSD - Laboratoř vyhledávání a dialogu

Kontakt: doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc., prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.
Stránky laboratoře: http://www.fi.muni.cz/lsd/

Laboratoř vyhledávání a dialogu se zabývá dvěma intuitivně provázanými oblastmi výzkumu -- vyhledáváním v kolekcích digitálních dat a dialogovými systémy -- které byly v minulosti vnímány jako vzájemně nezávislé. Problematika dialogových systémů zahrnuje nejenom jejich modely a implementace, dialogové strategie a jazyky pro jejich popis, ale také základní počítačové technologie pro zpracování řeči (rozpoznávání a syntéza). Kvalita dialogových systémů je také velmi závislá na informacích, které jsou použity pro generování odpovědí, což vede na problém efektivního hledání. Tradiční způsob vyhledávání založený na konceptu přesné shody není v takových situacích použitelný. Vhodným řešením je podobnostní hledání, které vybírá jistým způsobem blízké, též podobné, dokumenty podle zadaných požadavků. Laboratoř se zabývá indexovými strukturami pro podobnostní hledání v centralizovaném i distribuovaném prostředí. Dialogové systémy s podporou podobnostního hledání tvoří moderní a perspektivní obor s klíčovým významem pro budoucí informační technologie. Laboratoř je otevřena všem zájemcům z řad studentů a nabízí začlenění do výzkumu a práce laboratoře počínaje programováním a konče teoretickým výzkumem.