LEMMA - Laboratoř elektronických multimediálních aplikací

Kontakt: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Stránky laboratoře: http://www.fi.muni.cz/lemma/
LEMMA - Laboratoř elektronických multimediálních aplikací
LEMMA - Laboratoř elektronických multimediálních aplikací
LEMMA - Laboratoř elektronických multimediálních aplikací
LEMMA - Laboratoř elektronických multimediálních aplikací

Laboratoř se specializuje na technologie zpracování a publikování rozsáhlých textových a multimediálních kolekcí dat včetně produkce a postprodukce filmů. Vyvíjí nové technologie založené zejména (ale nejen) na svobodném software.

Laboratoř spolupracuje s dalšími laboratořemi FI, zejména Laboratoří zpracování přirozeného jazyka (textová část publikačních projektů), Laboratoří pokročilých síťových technologií (střih a přenos videa), Laboratoří řeči a dialogu (dabing, zpracování zvuku), a Laboratoří interakce člověka s počítačem (animace, grafika) atd.

Laboratoř se začala formovat v roce 1999 při práci na projektu CD Všech 5. V roce 2001 pak finanční pomoc grantu Fondu rozvoje vysokých škol č. 433/2001 (řešitelé doc. Sochor a doc. Petr Sojka) umožnila vybudovat střihové pracoviště, čímž se institucionalizovala dosavadní činnost zakladatelů laboratoře. Téhož roku byla založena tradice studentských filmových festivalů, postavená výlučně na původních filmových dílech studentů MU.

Odpovědný kontakt: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.:sojka@fiatsigngif" alt="dot"/>muniatsigngif" alt="dot"/>cz