Výzkumné a výukové laboratoře

Adaptive Learning Research Group

Adaptabilní výukové systémy jsou počítačové aplikace, které se přizpůsobují znalostem konkrétního studenta. Naše výzkumná skupina se zabývá praktickým vývojem takových systémů i souvisejícím teoretickým výzkumem. Příklady vyvinutých systémů jsou Slepé mapy, Problem Solving Tutor, MatMat, Autoškola chytře.

Kontakt: doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.

Stránky laboratoře: http://www.fi.muni.cz/adaptivelearning/

Ateliér grafického designu a multimédií (AGDM)

Ateliér grafického designu a multimédií (AGDM)

Ateliér grafického designu a multimédií se od roku 1998 věnuje spojení oborů grafického designu a informatiky. Systematická výuka grafického designu dobře zapadá do širšího pojetí dovedností, které patří k bezprostřední blízkosti studia informatiky jako matematicko-technické disciplíny...

Kontakt: MgA. Helena Lukášová, ArtD.

Stránky ateliéru: http://agdamm.fi.muni.cz

Centrum analýzy biomedicínského obrazu (CBIA)

Centrum analýzy biomedicínského obrazu (CBIA)

Centrum analýzy biomedicínského obrazu (CBIA) se zabývá automatizací procesů snímání a analýzy obrazů pořízených pomocí optických mikroskopů. Výzkum je zaměřen převážně na zpracování tkaniv, buněk, buněčných jader, chormosomů a genů...

Kontakt: prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.

Stránky laboratoře: http://cbia.fi.muni.cz

Centre for Research on Cryptography and Security (CRoCS)

Centre for Research on Cryptography and Security (CRoCS)

CRoCS je pracoviště se zaměřením na bezpečnost informačních technologií a aplikovanou kryptografii. Technické vybavení laboratoře umožňuje studentům získat praktické zkušenosti se současnými technologiemi...

Kontakt: prof. RNDr. Vašek Matyáš, M.Sc.,Ph.D.

Stránky laboratoře: http://www.fi.muni.cz/crocs/

Laboratoř datově orientovaných systémů a aplikací (DISA)

Laboratoř datově orientovaných systémů a aplikací (DISA)

Laboratoř se zabývá výzkumem a vývojem moderních technik pro efektivní zpracování dat. Zejména se soustřeďujeme na problematiku indexování rozsáhlých dat a vyhledávání na základě podobnosti mezi...

Kontakt: prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.

Stránky laboratoře: http://disa.fi.muni.cz/

Laboratoř elektronických multimediálních aplikací (LEMMA)

Laboratoř elektronických multimediálních aplikací (LEMMA)

Laboratoř se specializuje na technologie zpracování a publikování rozsáhlých textových a multimediálních kolekcí dat včetně produkce a postprodukce filmů. Vyvíjí nové technologie založené zejména (ale nejen) na svobodném software. Laboratoř spolupracuje s dalšími laboratořemi FI...

Kontakt: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.

Stránky laboratoře: http://www.fi.muni.cz/lemma

Laboratoř formálních metod, logiky a algoritmů (Formela)

Laboratoř formálních metod, logiky a algoritmů je orientována na informatické aplikace logiky a diskrétních matematických struktur. Mezi hlavní priority patří výzkum ve vybraných oblastech algoritmické teorie her, algoritmické analýzy programů, parametrizované složitosti, a strukturální a topologické teorie grafů. ...

Kontakt: prof. RNDr. Antonín Kučera, PhD.

Stránky laboratoře: http://formela.fi.muni.cz/

Laboratoř interakce člověka s počítačem (HCILAB)

Laboratoř interakce člověka s počítačem (HCILAB)

HCI laboratoř byla vybudována za účelem rozsáhlého výzkumu uživatelského rozhraní člověk-počítač a obzvláště pak systému virtuální reality, která je poslední dobou považována za nejpopulárnější aspekt tohoto rozhraní...

Kontakt: doc. Ing. Jiří Sochor, CSc.

Stránky laboratoře: http://decibel.fi.muni.cz/

Laboratoř konstrukce a architektury číslicových systémů

Laboratoř konstrukce a architektury číslicových systémů

Laboratoř konstrukce a architektury číslicových systémů je zaměřena na výuku a výzkum soudobých konstrukčních prvků číslicových systémů. Laboratoř je vybavena adekvátní měřicí technikou a soudobými technickými a programovými nástroji...

Kontakt: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.

Stránky laboratoře: http://l202.fi.muni.cz/

Laboratoř kvantového zpracování informace a kryptografie (LQIPC)

Laboratoř kvantového zpracování informace a kryptografie je pracovištěm zaměřeným především na informatické aspekty kvantového zpracování informace, zejména na kvantovou kryptografii, teorii informace...

Kontakt: prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc.

Stránky laboratoře: http://quantum.fi.muni.cz/

Laboratoř paralelních a distribuovaných systémů (ParaDiSe)

Laboratoř paralelních a distribuovaných systémů (ParaDiSe)

Laboratoř paralelních a distribuovaných systémů (ParaDiSe) je pracoviště zaměřené zejména na experimentální podporu výzkumu v oblasti souběžných systémů...

Kontakt: doc. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.

Stránky laboratoře: http://paradise.fi.muni.cz/

Laboratoř pokročilých síťových technologií (SITOLA)

Laboratoř pokročilých síťových technologií (SITOLA)

Laboratoř pokročilých sítových technologií na Fakultě informatiky, Masarykova universita v Brně, je výzkumnou laboratoří specializující se na pokročilé síťové protokoly a aplikace, vyžadující vysokorychlostní sítě...

Kontakt: doc. RNDr. Eva Hladká, prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.

Stránky laboratoře: http://sitola.fi.muni.cz/

Laboratoř servisních systémů

V laboratoři se primárně rozvíjí ERP systém Adempiere / iDempiere jako konkrétní příklad Servisního Systému. Důraz je kladen pro rozvoj tohoto systému jako služby...

Kontakt: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.

Stránky laboratoře: http://ssme.fi.muni.cz/student/laborator-ses

Laboratoř softwarových architektur a informačních systémů (LaSArIS)

Laboratoř softwarových architektur a informačních systémů (LaSArIS)

Laboratoř se věnuje výuce, výzkumné a vývojové činnosti zaměřené na řešení teoretických i praktických problémů při budování rozsáhlých softwarových systémů a nasazení moderních informačních technologií v praxi...

Kontakt: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Stránky laboratoře: http://lasaris.fi.muni.cz/

Laboratoř systémové biologie (SYBILA)

Laboratoř systémové biologie (SYBILA)

Laboratoř systémové biologie nabízí interdisciplinární výzkumné a výukové prostředí pro studenty, které láká být na čele moderní výpočetní biologie...

Kontakt: prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.

Stránky laboratoře: http://sybila.fi.muni.cz/

Laboratoř dialogových systémů (LSD)

Laboratoř dialogových systémů se zabývá problematikou dialogových systémů a zahrnuje nejenom jejich modely a implementace, dialogové strategie a jazyky pro jejich popis, ale také základní počítačové technologie pro...

Kontakt: doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc.

Stránky laboratoře: http://www.fi.muni.cz/lsd/

Laboratoř vyhledávání znalostí

Laboratoř vyhledávání znalostí se zabývá vývojem a výukou technik strojového učení, dolování a vyhledávání znalostí v databázích. Především se soustředí na metody předzpracování, metody učení pro zpracování přirozeného jazyka...

Kontakt: doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.

Stránky laboratoře: http://www.fi.muni.cz/kd/

Laboratoř zpracování přirozeného jazyka (NLP)

Laboratoř zpracování přirozeného jazyka (NLP)

Laboratoř zpracování přirozeného jazyka na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity je zaměřena na získání teoretických i aplikovaných výsledků v oblasti syntézy a rozpoznávání mluvené řeči (češtiny), lexikálních databází...

Kontakt: doc. PhDr. Karel Pala, CSc.

Stránky laboratoře: http://nlp.fi.muni.cz/