Ateliér grafického designu a multimédií (AGDM)

Kontakt: MgA. Helena Lukášová, ArtD.
Stránky ateliéru: http://agdamm.fi.muni.cz
Ateliér grafického designu a multimédií (AGDM)</h2

Ateliér grafického designu a multimédií se od roku 1998 věnuje spojení oborů grafického designu a informatiky. Systematická výuka grafického designu dobře zapadá do širšího pojetí dovedností, které patří k bezprostřední blízkosti studia informatiky jako matematicko-technické disciplíny. Dnes se na Ateliéru grafického designu a multimedií vyučují teoretické a praktické předměty: Základy vizuální komunikace, Grafický design, Typografie, Písmo, Konceptuální a intermediální tvorba, Tvorba 3D charakteru, Fotografie, Digitální fotografie, Výtvarná informatika, Architektonický prostor, Video a film, Animace a vizualizace a Večerní kresba. AGDM každoročně pořádá výtvarný plenér, kde realizuje výtvarné a fotografické úkoly spojené s prostředím a krajinou. AGDM dále pořádá zájezdy na exkurze výstav ve Vídni, Praze, Bratislavě, aj. Nedílnou součástí výuky jsou také návštěvy výstav v Brně (například Bienále grafického designu v Brně). Ateliér se věnuje výstavní činnosti (založení Bezejmenné galerie), prezentací prací studentů a pedagogů v galeriích a výstavních prostorách po celé ČR. Významnou realizací AGDM byla v roce 2010 výstava 10. výročí AGDM v Galerii Prostor R2, Galerii U dobrého pastýře a Galerie Kabinet v Brně. Vybraní absolventi AGDM mají možnost v tomto ateliéru završit své studium bakalářskou či diplomovou prací.