Laboratoř softwarových architektur a informačních systémů (LaSArIS)

Kontakt: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Stránky laboratoře: http://lasaris.fi.muni.cz/
Laboratoř softwarových architektur a informačních systémů (LaSArIS)

Laboratoř se věnuje výuce, výzkumné a vývojové činnosti zaměřené na řešení teoretických i praktických problémů při budování rozsáhlých softwarových systémů a nasazení moderních informačních technologií v praxi. Zabývá se problematikou analýzy a vývoje informačních systémů, procesním a datovým modelováním, řízením jejich implementace a softwarovými technologiemi pro jejich výstavbu vč. technologií mobilních. Uplatňuje a prosazuje moderní výukové metody založené na přístupu orientovaném na člověka a elektronické podpoře. Řeší výzkumné a vývojové projekty v oblasti podnikových a veřejných informačních systémů, zpracování komplexních událostí, systémů pro krizové řízení a elektronické podpory výuky. Na většině výzkumu a projektů řešených laboratoří se podílejí studenti doktorských, magisterských i bakalářských programů. Laboratoř spolupracuje jak s průmyslovými partnery, tak s Ústavem výpočetní techniky, Přírodovědeckou fakultou, Institutem biostatistiky a analýz, Centrem pro transfer technologií, sdruženími a klastry firem a mimouniverzitními institucemi podporujícími inovativní podnikání. Mezi její partnery patří řada zahraničních univerzit a výzkumných pracovišť, jmenovitě Univerzita Vídeň. Laboratoř patří na fakultě k nejmladším a zájemci ji v současnosti najdou v nových prostorách Centra Šumavská.