Softwarové architektury a podnikové systémy

Výzkumný tým v této oblasti je soustředěn především do laboratoře LaSArIS a zaměřuje se zejména na tato témata:
 • Softwarové architektury modelování, spolehlivost software, účtovatelnost, vývoj a poskytování softwarových služeb;
 • Podnikové systémy od požadavků, analýzy přes návrh, architektury, implementaci až po testování, nasazení a správu – objektově-orientovaná analýza a návrh, moderní agilní metody vývoje s odpovídajícími nástroji, modelování a řízení podnikových procesů vč. oblasti krizového řízení a veřejné správy;
 • Zpracování komplexních událostí (CEP) jako koncept a technologie vhodné pro podnikové systémy s masivními toky dat, typicky v sledování síťového provozu, správy počítačových infrastruktur, dohledu a detekce podvodů;
 • Webové systémy jako interaktivní, dynamická, agilně vyvíjená prostředí s vysokou participací uživatelů;
 • Mobilní aplikace zejména jako rozhraní podnikových systémů, zaměřená na všechny hlavní platformy jako Android, iOS a Windows Mobile;
 • Person-Centered Technology-enhanced Learning založené na procesech a sémantických technologiích.

Partneři ve výzkumu, výuce a projektech

LaSArIS
 • spolupracuje s četnými průmyslovými partnery od malých a středních podniků po velké společnosti, povětšinou sektoru IT;
 • podporuje spolupráci s univerzitními spin-off společnostmi jako MycroftMind a AdvaICT;
 • podporuje podnikatelského ducha studentů;
 • nabízí kurzy a workshopy v rámci celoživotního vzdělávání pro firmy, vzdělávací instituce a veřejný sektor;
 • participuje v zájmových a expertních skupinách jako Brno CEP Group a klíčových národních projektech a aktivitách jako jsou SemantiCS a SoSiReČR;
 • uvnitř Masarykovy univerzity intenzivně spolupracuje s Ústavem výpočetní techniky (jmenovitě Oddělením vývoje systémových služeb), s Přírodovědeckou fakultou, Institutem biostatistiky a analýz, z Centrem pro transfer technologií;
 • pořádá společné akce s institucemi podporujícími inovační podnikání, jako jsou Jihomoravské inovační centrum a Microsoft Innovation Center;
 • spolupracuje s renomovanými univerzitami v zahraničí, především udržuje dlouhodobé partnerství s Research Lab Educational Technology na Fakultät für Informatik, Universität Wien; University of Novi Sad; West University of Timişoara;

Příležitosti

 • Společné R&D projekty s průmyslem vč. grantového financování
 • Společné R&D projekty s akademickou sférou
 • Bakalářské a diplomové práce s průmyslovými partnery FI
 • Specializované a zákaznické semináře/kurzy celoživotního vzdělávání pro firmy
 • Aktivity pro inovativní podnikání a "start-ups"

Kontakt

doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
místo: Centrum Šumavská 15, Brno. Místnosti G106-G109
e-mail: (příjmení)@fi.muni.cz
http://lasaris.fi.muni.cz