Během akademického roku jednou týdně přednáší zvaný přednášející (z ciziny i od nás) o své vědecké práci. Kolokvium, které probíhá na Fakultě informatiky, je otevřeno pro vědeckou veřejnost. Termíny přednášek můžete najít v programu.
Úterý 14.00 - 15.00, D2, FI MU, Botanická 68a
Programy kolokvií v minulosti

Program kolokvií pro semestr Jaro 2015

Program pro Jaro 2015 s abstrakty
17. 2. 2015
doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D., FI MU
Diskuze k revizi oborů
24. 2. 2015
Fotios Liarokapis, Ph.D., FI MU
TBA
3. 3. 2015
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D., FI MU
TBA
10. 3. 2015
doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D., FI MU
Stochastické systémy s čítači
24. 3. 2015
Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D., FIT VUT
TBA

Program kolokvií v minulosti

Podzim 2014
Jaro 2014
Podzim 2013
Jaro 2013
Podzim 2012
Jaro 2012
Podzim 2011
Jaro 2011
Podzim 2010
Jaro 2010
Podzim 2009
Jaro 2009
Podzim 2008
Jaro 2008
Podzim 2007
Jaro 2007
Podzim 2006
Jaro 2006
Podzim 2005
Jaro 2005
Podzim 2004
Jaro 2004
Podzim 2003
Jaro 2003
Podzim 2002
Jaro 2002
Podzim 2001
Jaro 2001
Podzim 2000
Jaro 2000
Podzim 1999
Jaro 1999
Podzim 1998
Jaro 1998
Podzim 1997
Jaro 1997