Všechny projekty

Řešené projekty spolufinancované Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky

Konstruktivní mezinárodní komunikace v kontextu informačních a komunikačních technologií (iCom)

 • Řešitel: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
 • Období projektu: 1/2011 - 04/2014
 • Anotace projektu:
  Cílem projektu je prohloubení spolupráce mezi univerzitami navzájem, jakož i mezi univerzitami, podniky a spolupracujícími školami na programovém území prostřednictvím návrhu a pilotního běhu Profesního doktorského studia se zapojením odborníků z praxe.
 • Investoři:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj
  • státní rozpočet ČR
  • Masarykova univerzita
 • detailní informace
 • fakultní informace

Řešené projekty spolufinancované Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Rodina a práce - prosazování rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života v ICT

 • Řešitel: Ing. Tomáš Knotek
 • Období projektu: 4/2012 - 3/2015
 • Anotace projektu:
  Podstatou projektu je vytváření příznivých podmínek pro rovné příležitosti žen a mužů a sladění rodinného a pracovního života na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity a partnerských subjektů, kterými jsou Mycroft Mind, a.s. a INTELEK spol. s r.o. Dalším partnerem je Vesněnka, o.p.s., která zajišťuje provoz fakultní školičky.
 • Investoři:
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
  • Evropský sociální fond v ČR
 • detailní informace

Inovace bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika s orientací na sociální informatiku

 • Řešitel: doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc.
 • Období projektu: 1/2011 - 12/2013
 • Anotace projektu:
  Cílem projektu je inovace bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika na Fakultě informatiky ve studijním oboru Sociální informatika.
 • Investoři:
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  • Evropský sociální fond v ČR
 • detailní informace
 • fakultní informace

Platforma průmyslové spolupráce

 • Řešitel: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
 • Období projektu: 7/2011 - 6/2014
 • Anotace projektu:
  Hlavní myšlenkou projektu je zásadním způsobem podpořit rozšíření konceptu studentských stáží především na magisterském stupni studia pomocí důkladnější cílené přípravy studentů zaměřené na získávání potřebných kompetencí vyžadovaných průmyslovou sférou. Projekt dále posílí a profesionalizuje organizační zázemí pro průmyslové partnery, umožní podávání společných projektů výzkumu a vývoje, a nastaví procesy ke zvládnutí většího objemu spolupráce. Dojde k vytvoření technologické platformy synergicky podporující spolupráci mezi aplikační a akademickou sférou v oblasti vzdělávání. Projekt počítá s pořádáním vzdělávacích workshopů a seminářů zaměřených transfer poznatků. Projekt navazuje na dlouhodobou spolupráci se zapojenými průmyslovými partnery.
 • Investoři:
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  • Evropský sociální fond v ČR
 • detailní informace
 • fakultní informace

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení

 • Řešitel: doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
 • Období projektu: 6/2012 - 5/2015
 • Anotace projektu:
  Projekt se soustředí na tvorbu interaktivních a multimediálních opor pro výuku. Jednotlivé opory budou vytvářeny Centrem interaktivních a multimediálních studijních opor (dále jen Centrem) sídlícím na Fakultě informatiky. Vytvořené opory v podobě výukových pomůcek, webů, animací, schémat aj. zkvalitní výukový proces a dojde k inovaci studijních programů / oborů / jednotlivých předmětů. Služby Centra budou poskytovány napříč všemi fakultami Masarykovy univerzity a všechny vytvořené materiály budou zpřístupňovány prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU), který slouží na administraci nejen studia a kurzů, ale také jako e-learningový portál shromažďující studijní opory.
 • Investoři:
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  • Evropský sociální fond v ČR
 • detailní informace
 • fakultní informace

Platforma výzkumné a vzdělávací spolupráce FI MU v oblasti zpracování dat

 • Řešitel: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
 • Období projektu: 10/2010 - 9/2013
 • Anotace projektu:
  Cílem projektu je posílení spolupráce FI MU s aplikačním sektorem, systematická příprava studentů FI MU na zapojení do aktivit institucí z aplikačního sektoru a řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků (absolventů) v oblasti ICT.
 • Investoři:
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  • Evropský sociální fond v ČR
 • detailní informace
 • fakultní informace

Ukončené projekty

Odpovědná osoba: Roman Čermák, M.Sc., MBA