Všechny projekty

Ukončené projekty spolufinancované Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky

Inovace bakalářského a magisterského studijního oboru Bioinformatika ve směru Systémová biologie

 • Řešitel: prof. RNDr. Luboš Brim CSc.
 • Období projektu: 6/2009 - 5/2012
 • Anotace projektu:
  Cílem projektu je provedení inovativních změn ve studijním programu Aplikovaná informatika bakalářského i magisterského studia Fakulty informatiky, a to ve studijním oboru Bioinformatika.
 • Investoři:
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  • Evropský sociální fond v ČR
 • detailní informace
 • fakultní informace

Inovace magisterských studijních programů FI MU

 • Řešitel: doc. Ing. Jiří Sochor, CSc.
 • Období projektu: 6/2009 - 5/2012
 • Anotace projektu:
  Cílem projektu je inovovat výuku v navazujících magisterských programech a rozšířit znalosti absolventů tak, aby získali lepší pracovní uplatnění nejen bezprostředně při nástupu do praxe.
 • Investoři:
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  • Evropský sociální fond v ČR
 • detailní informace
 • fakultní informace

Systém vzdělávání pro inovaci studijních programů s podporou IT

 • Řešitel: doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
 • Období projektu: 6/2009 - 5/2012
 • Anotace projektu:
  Cílem projektu je inovace co největšího množství předmětů a jejich další rozvoj a vytvoření systému vzdělávání pedagogů, pracovníků, studentů a potřebné infrastruktury.
 • Investoři:
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  • Evropský sociální fond v ČR
 • detailní informace
 • fakultní informace

Aktuálně řešené projekty

Odpovědná osoba: Roman Čermák, M.Sc., MBA