Knowledge Discovery Group at FI MU Brno

Knowledge Discovery Group at FI MU Brno

Publications


2009

 • Antlová, Klára - Popelínský, Lubomír. Web competencies in SME. In IADIS International Conference on ICT, Society and Human Beings 20098. Portugalsko : IADIS – International Association for Development of the Information Society, 2009. 4 s.. ISBN 978-972-8924-82-9.
 • Antlová, Klára - Gregorovič, Tomáš - Tandler, Jindřich - Popelínský, Lubomír. Web and ICT Competencies in different types of SME. In Proceedings of Conference on ENTERprise Information Systems CENTERIS 2009. Portugalsko : University of Trás-os-Montes e Alto Douro, 2009. 7 s.. ISBN 978-972-669-929-3.
 • Kedaj, Zdeněk - Popelínský, Lubomír - Nováková, Lenka. Visual Analytics for Educational Data Analysis. In The Proceedings of the 8th European Conference on e-Learning ECEL 2009. Bari : Academic Conferences Ltd., 2009. 8 s.. ISBN 978-1-906638-52-8.
 • Popelínský, Lubomír - Materna, Jiří. On key words and key patterns in Shakespeare's plays. In Proceedings of the 8th annual conference Znalosti 2009. Brno : FIT VUT Brno, 2009. 10 s.. ISBN 978-80-227-3015-0.
 • Popelínský, Lubomír - Kedaj, Zdeněk. Nástroje pro vizuální analýzu a dobývání znalostí z e-learningových dat. In Sborník 6. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2009. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 1 s.. ISBN 978-80-210-4878-2.
 • Popelínský, Lubomír. Geographic data mining with GRR. In Proceedings of IADIS European Conference on Data Mining 2009. Portugalsko : IADIS – International Association for Development of the Information Society, 2009. 4 s.. ISBN 978-972-8924-82-9.
 • Popelínský, Lubomír. Filtering Information from Reports on Flood. In Proceedings of Joint Symposium of ICA Working Group on Cartography in Early Warning and Crises Management (CEWaCM) and JBGIS Geo-information for Disaster Management (Gi4DM). Praha : ICA Working Group on Cartography in Early Warning and Crises Management, 2009. 7 s.. ISBN 978-80-210-4796-9.
 • Popelínský, Lubomír - Briatková, Mária - Kedaj, Zdeněk - Vaňáček, Jan. E-learningové nástroje v IS MU a výuka logiky. In Sborník příspěvků ze semináře o výuce logiky ORGANON IV. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2009. 11 s.. ISBN 978-80-7043-840-4.
 • Pavelka, Antonín - Chovancová, Eva - Damborský, Jiří. HotSpot Wizard: a web server for protein engineering. Lecture presented by doc. Damborský on konference Enzyme Engineering XX.in Groningen.. .
 • Pavelka, Antonín - Chovancová, Eva - Damborský, Jiří. HotSpot Wizard: a Web Server for Identification of Hot Spots in Protein Engineering. NUCLEIC ACIDS RESEARCH, 2009, 37, od s. 376-383, 8 s.. ISSN 0305-1048.

2008

 • Briatková, Mária - Kedaj, Zdeněk - Popelínský, Lubomír. Vizualizace a analýza výsledků elektronických testů. In Seminář Organon VI. 2008. .
 • Večeřa, Martin - Popelínský, Lubomír. Relational Data Mining in Crisis Management. In Late Breaking Papers, Inductive Logic Programming, 18th International Conference. Praha : FEL ČVUT, 2008. od s. 117-122, 6 s.. ISBN 978-80-86742-26-7.
 • Antlová, Klára - Popelínský, Lubomír. Predicting Information System Competencies in Small and Medium Enterprises with Data Mining Methods. In Proceedings of IASK Intl. Conference E-Activity and Leading Technologies. Madrid : IASK - International Association for the Scientific Knowledge, 2008. 10 s.. ISBN 978-989-95806-3-3.
 • Vodák, Daniel - Popelínský, Lubomír. Jak mravenčí kolonie dobývají znalosti. In Sborník 7. ročníku konference Znalosti. Bratislava : STU, 2008. od s. 291-302, 12 s.. ISBN 978-80-227-2827-0.
 • Večeřa, Martin - Popelínský, Lubomír. Relational Data Mining in Crisis Management. In Late Breaking Papers, Inductive Logic Programming, 18th International Conference. Praha : FEL ČVUT, 2008. od s. 117-122, 6 s.. ISBN 978-80-86742-26-7.
 • Antlová, Klára - Popelínský, Lubomír. Predicting Information System Competencies in Small and Medium Enterprises with Data Mining Methods. In Proceedings of IASK Intl. Conference E-Activity and Leading Technologies. Madrid : IASK - International Association for the Scientific Knowledge, 2008. 10 s.. ISBN 978-989-95806-3-3.
 • Vodák, Daniel - Popelínský, Lubomír. Jak mravenčí kolonie dobývají znalosti. In Sborník 7. ročníku konference Znalosti. Bratislava : STU, 2008. od s. 291-302, 12 s. . ISBN 978-80-227-2827-0.
 • Popelínský, Lubomír - Vaňáček, Jan. E-learningové nástroje v IS MU a výuka logiky. In Seminář Organon VI. 2008. .
 • Briatková, Mária - Kedaj, Zdeněk - Popelínský, Lubomír. DŽEMUj - dobývání znalostí z odpovědníků IS MU. In Sborník konference SCO 2008. Brno : PřF MU, 2008. 6 s. . ISBN 978-80-210-4613-9.
 • Popelínský, Lubomír - Briatková, Mária - Kedaj, Zdeněk. DZEMUj: A Tool for Mining in e-Learning Tests. Description and Experience. In Proceedings of the 7th European Conference on eLearning ECEL. Reading, England : Academic Conferences Limited, 2008. od s. 299-303, 4 s.. ISBN 978-1-906638-23-8.

2007

 • Popelínský, Lubomír . Advanced learning techniques for NLP. In 8th summer school of the European Masters in Language and Speech. 2007.. .
 • Večeřová, Petra - Večeřa, Martin - Popelínský, Lubomír . Dolování v datech a e-learning: Případová studie. In E-learning přichází: sborník SCO 2007. Brno : Vydavatelství Masarykovy university, 2007. od s. 61-68, 8 s. . ISBN 978-80-210-4296-4.
 • Blaťák, Jan - Popelínský, Lubomír . dRAP-Independent: A Data Distribution Algorithm for Mining First-Order Frequent Patterns. Computing and Informatics, Bratislava, 26, 3, od s. 345-366, 22 s. 2007. . ISSN 1335-9150.
 • Popelínský, Lubomír . Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. In Znalosti 207. Ostrava : VŠB TU, 2007. od s. 66-68, 3 s. . ISBN 9788024812793.
 • Popelínský, Lubomír - Materna, Jiří . Keyness and Relational Learning. In International conference Keyness in Text. Siena : University of Siena, 2007. od s. 61-63, 3 s. . .
 • Večeřa, Martin - Popelínský, Lubomír - Blaťák, Jan . Mining First-Order Frequent Patterns in e-Commerce Data. In New Trends in Artificial Intelligence. Proceedings of EPIA 2008. Portugalsko : APPIA, IEEE, AAAI, ECCAI, ACM, 2007. od s. 475-486, 12 s. . ISBN 978-989-95618-0-9.
 • Popelínský, Lubomír - Výborný, Ondřej . Sborník konference DATAKON 2007. Brno, 2007. 271 s. . ISBN 978-80-7355-076-9.

2006

 • Popelínský, Lubomír - Blaťák, Jan . A Contribution to Learning in Temporal Logics. In 16th International Conference on Inductive Logic Programming. 1. vyd. Santiago de Compostela, Spain : University of Coruna, 2006. od s. 167-169, 3 s. . ISBN 84-9749-206-4.
 • Blaťák, Jan - Popelínský, Lubomír - Krutý, Peter . Dolování v geografických textech. In Geoinformatika ve veřejné správě. 1. vyd. Brno : CAGI, 2006. od s. 67-67, 13 s. . ISBN 80-86633-50-0.
 • Blaťák, Jan - Popelínský, Lubomír . dRAP: A Framework for Distributed Mining Firts-Order Frequent Patterns. In 16th International Conference on Inductive Logic Programming. 1. vyd. Santiago de Compostela, Spain : University of Coruna, 2006. od s. 25-27, 3 s. . ISBN 84-9749-206-4.
 • Popelínský, Lubomír - Blaťák, Jan . Mining actions from reports on flood. In Proceedings of IS-LTC'06. Ljubljana : Jožef Stefan Institute, 2006. od s. 35-40, 6 s. . ISSN 1581-9973.
 • Popelínský, Lubomír - Blaťák, Jan . Mining situations and actions from news. In Znalosti 2006. 1. vyd. Ostrava : VŠB--Technická univerzita Ostrava, 2006. od s. 130-138, 9 s. . ISBN 80-248-1001-8.

2005

 • Popelínský, Lubomír - Buk, Tomáš - Kuba, Petr . GRR: data mining in geographic information systems. In Proceedings of ISIM'05. Hradec nad Moravicí : MARQ, 2005. od s. 11-20, 10 s. . ISBN 8086840093.
 • Popelínský, Lubomír - Blaťák, Jan . Learning genic interactions without expert domain knowledge: Comparison of different ILP algorithms. In Proceedings of ICML05 workshop on Learning Language in Logic (LLL05). Bonn : Fraunhofer Institute, 2005. od s. 21-30, 10 s. . .
 • Popelínský, Lubomír - Blaťák, Jan . Toward mining of spatiotemporal maximal frequent patterns. In Proceedings of ECML/PKDD Workshop on Mining Spatio-Temporal Data (MSTD),. Porto : UP, 2005. od s. 31-40, 10 s. . .

2004

 • Svoboda, Lukáš - Popelínský, Lubomír . Communication with www in Czech. Kybernetika : The Journal of the Czech Society for Cybernetics and Informatics, Praha : Institute of Information Theory and Auto, 40/2004, 3, od s. 349-363, 14 s. 2004. . ISSN 0023-5954.
 • Blaťák, Jan - Popelínský, Lubomír . Distributed mining first-order frequent patterns. In Proceedings of the Work-in-Progress Track at the 14th International Conference on Inductive Logic Programming. Porto : Faculty of Engineering University of Porto, 2004. od s. 15-19, 5 s. . .
 • Blaťák, Jan - Popelínský, Lubomír - Mráková, Eva . Fragments and Text Categorization. In The Companion Volume to the Proceedings of 42st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Barcelona (Spain) : Association for Computational Linguistics, 2004. od s. 226-229, 4 s. . ISBN 1-932432-33-7.
 • Blaťák, Jan - Popelínský, Lubomír . Hledání maximálních častých vzorů v logice prvního řádu. In Sborník 3. ročníku konference Znalosti 2004. Ostrava : VŠB--Technická univerzita Ostrava, 2004. od s. 362-373, 11 s. . ISBN 80-248-0456-5.
 • Blaťák, Jan - Popelínský, Lubomír . Mining first-order maximal frequent patterns. Neural Network World, Praha : UIVT AV ČR, 14, 5, od s. 381-390, 10 s. 2004. . ISSN 1210-0552.
 • Kuba, Petr - Popelínský, Lubomír . Mining Frequent Patterns in Object-Oriented Data. In Proceedings of the 2nd Intl. Ws on Mining Graphs, Trees and Sequences, ECML/PKDD Pisa 2004. Pisa : University of Pisa, 2004. od s. 15-25, 10 s. . .
 • Mráková, Eva - Popelínský, Lubomír - Blaťák, Jan . Víceslovné výrazy a klasifikace českých textů. In Znalosti 2004, sborník posterů. 1. vyd. Ostrava : VŠB--Technická univerzita Ostrava, 2004. od s. 53-56, 4 s. . .

2003

 • Popelínský, Lubomír . Disambiguation of case siffixes in Basque. In Proceedings of TALN Workshop . .
 • Blaťák, Jan - Popelínský, Lubomír . Feature construction with RAP. In Proceedings of the Work-in-Progress Track at the 13th International Conference on Inductive Logic Programming. Szeged : University of Szeged, 2003. od s. 1-11, 11 s. . .
 • Buk, Tomáš - Kuba, Petr - Popelínský, Lubomír . GRR: Systém pro získávání znalostí v geografických datech. In Sborník konference GIS... Ostrava 2003. Ostrava : VŠB-TUO, Ostrava, 2003. od s. 1-11, 11 s. URL . .
 • Popelínský, Lubomír . Induktivní logické programování. In Sborník konference DATAKON 2003. Brno : Masarykova univerzita, 2003. od s. 111-130, 20 s. . ISBN 80-210-3215-4.
 • Popelínský, Lubomír . Strojové učení a přirozený jazyk (abtrakt tutoriálu). In Sborník konference ZNALOSTI 2003. Ostrava : FEI VŠB-TU Ostrava, 2003. od s. 18-19, 2 s. . ISBN 80-248-0229-5.

2002

 • Nepil, Miloslav - Popelínský, Lubomír . Committee-Based Selective Sampling with Parameters Set by Meta-Learning. In Proceedings of the second IDDM workshop at ECML/PKDD 2002. Helsinki : Helsinki University of Technology, 2002. s. 100-110. IDDM 2002 - online proceedings . .
 • Popelínský, Lubomír . Efficient relational learning from sparse data. In Proceedings of AIMSA'02 Conference. Varna : Springer Verlag, 2002. s. 11-20. . ISBN 0302-9743.
 • Křivánková, Ludmila - Očko, Michal - Popelínský, Lubomír - Boček, Petr . Fast choice of separation conditions for analyses by capillary zone electrophoresis usingan information system Xemic. Electrophoresis, Wiley-VCH Verlag GmbH, 23, 19, od s. 3364-3371, 8 s. 2002. . ISSN 0173-0835.
 • Blaťák, Jan - Popelínský, Lubomír - Nepil, Miloslav . RAP: Framework for Mining Frequent Datalog Patterns. In Proceedings of the first KDID workshop at ECML/PKDD 2002. Helsinki : Helsinki University of Technology, 2002. s. 85-86. . .

2001

 • Popelínský, Lubomír . Combining the Principal Components Method with Different Learning Algorithms. In Proc. of ECML/PKDD2001 IDDM Workshop (Integrating Aspects of Data Mining, Decision Support and Meta-Learning). Freiburg : University of Freiburg, 2001. . .
 • Popelínský, Lubomír - Hanák, František . Objevovani znalosti a data mining. In Sbornik DATAKON. Brno : FI MU Brno, 2001. od s. 12-21, 10 s. . ISBN 80-227-1597-2.
 • Nepil, Miloslav - Popelínský, Lubomír . Part-of-Speech Tagging by Means of ILP and Active Learning. In Scheffer T. and Wrobel S. (eds.): Proceedings of the Workshop on Instance Selection at ECML/PKDD 2001, Freiburg, Germany, September 2001. Freiburg : Albert-Ludwigs University Freiburg, 2001. s. 25-31. . .
 • Nepil, Miloslav - Popelínský, Lubomír - Žáčková, Eva . Part-of-Speech Tagging by Means of Shallow Parsing, ILP and Active Learning. In Proceedings of the Third Workshop on Learning Language in Logic, LLL 2001, Strasbourg, France, September 2001. Brno : FI MU, 2001. s. 58-66. . .
 • Popelínský, Lubomír - Nepil, Miloslav . Proceedings of the Third Learning Language in Logic Workshop, LLL 2001. 1. vyd. Brno : FI MU, 2001. 66 s. FIMU-RS-2001-08. September 2001, Strasbourg, France. URL . .
 • Dobrovolný, Petr - Popelínský, Lubomír - Kuba, Petr . Využitelnost algoritmů strojového učení pro klasifikaci multispektrálního družicového snímku. In GIS Ostrava 2001. Sborník konference. Ostrava : VŠB - TUO, 2001. . ISSN 1213-2454.
 • Popelínský, Lubomír - Dobrovolný, Petr - Kuba, Petr . Využití metod strojového učení pro klasifikaci družicových snímků. In Sborník konference Znalosti 2001. Praha : Vysoká škola ekonomická, Praha, 2001. s. 1-6. . .

2000

 • Žáčková, Eva - Popelínský, Lubomír - Nepil, Miloslav . Automatic Tagging of Compound Verb Groups in Czech Corpora. Edited by Sojka P., Kopeček I. and Pala K. In Text, Speech and Dialogue: Third International Workshop, TSD 2000, Brno, Czech Republic, September 2000. 1st ed. Berlin : Springer Verlag, 2000. s. 115-120. Lecture Notes in Artificial Intelligence 1902. . ISBN 3-540-41042-2.
 • Kuba, Petr - Popelínský, Lubomír . Automatická klasifikace prostorových dat. In Sborník konference GIS... Ostrava 2000. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 253-260. Text článku . .
 • Popelínský, Lubomír - Brazdil, Pavel . Combining the Principal Components Method with Decision Tree Learning. In MSL-2000 Workshop. 2000. . .
 • Popelínský, Lubomír - Pavelek, Tomáš - Ptáčník, Tomáš . On Disambiguation in Czech Corpora. Brno (CZE) : FI MU, 2000. 012 s. . .
 • Žáčková, Eva - Popelínský, Lubomír - Nepil, Miloslav . Recognition and Tagging of Compound Verb Groups in Czech. In Proceedings of CoNLL-2000 and LLL-2000, Lisbon, Portugal, September 2000. New Brunswick : Association for Computational Linguistics, 2000. s. 219-225. . .
 • Franova, Marta - Popelínský, Lubomír . Synthesis of formal specifications of predicates: Why and How? . In Proc. of EMCSR'00. 2000. . .
 • Popelínský, Lubomír - Brazdil, Pavel . The Principal Components Method as a Pre-processing Stage for Decision Tree Learning. In PKDD'2000 Ws on Metalearning. 2000. . .

1999

 • Popelínský, Lubomír . Approaches to Spatial Data Mining. In Proceedings of GIS...Ostrava´99. Ostrava : VUB, 1999. s. 11-20. . ISBN 1211-4855.
 • Pavelek, Tomáš - Popelínský, Lubomír . Desambiguace lemmatu: tridy podobnosti. In Letní škola Informační systémy Ruprechtov. Brno : UAIUAI FAST VUT, 1999. s. 23-32. . .
 • Popelínský, Lubomír . Induktivní logické programování. Praha : FEL CVUT, 1999. 26 s. Technical Report Gerstner Laboratory GLC-30/99. . .
 • Popelínský, Lubomír - Pavelek, Tomáš . Mining lemma disambiguation rules from Czech corpora. In Proceedings of PKDD'99. Heidelberg : Springer Verlag, 1999. s. 53-62. LNCS. . .
 • Popelínský, Lubomír - Pavelek, Tomáš - Ptáčník, Tomáš . Towards disambiguation in Czech corpora. In Working Notes of LLL Workshop. Bled, Slovinsko : IJS Ljubljana, 1999. s. 63-72. LLL Workshop. . .

1998

 • Popelínský, Lubomír . Inductive inference to support object-oriented analzsis and. In Knowledge-Based Software Engineering. Amsterdam : IOS Press, 1998. . ISBN 90 5199 417 6.
 • Botík, Richard - Popelínský, Lubomír . Inteligentní vzhledávání na WWW. In Proceedings of 18th Conference DATASEM. Brno : nakladatel, 1998. s. 37-45. . .
 • Popelínský, Lubomír . Knowledge Discovery in Spatial Data by Means of ILP. In Principles of Data Mining and Knowledge Discovery. 2nd European Symposium PKDD´98. Berlin : Springer Verlag, 1998. s. 185-194. LNCS 1510. . ISBN 3-540-65068-7.
 • Zizka, Jan - Kratochvil, Zdenek - Popelínský, Lubomír . Simple Speech Classification Using Automatically Generated Rules. In Text, Speech, Dialogue - TSD'98 Proceedings. Brno, Czech Republic : Masaryk University Press, 1998. s. 339-344. . ISBN 80-210-1899-2.
 • Popelínský, Lubomír . TWiM, a tutoring system with ILP features. In ECML98 Workshop Notes. Chemnitz : TU, 1998. . .

1997

 • Popelínský, Lubomír . Quo vadis, data mining? . In Proceedings of 17th Conference DATASEM´97. Brno : nakladatel, 1997. s. 211-220. . ISBN 80-238-1176-2.

1996

 • Popelínský, Luboš . Induktívní učení a jeho aplikace. In Letní škola IS a její aplikace. Studnice : UAIUAI FS VUT Brno, 1996. s. 32-42. . ISBN 80-214-0774-3.

1995

 • Popelínský, Lubomír . Data Mining: hledání znalostí v databázích. In DATASEM'95. Brno : CS-Compex, 1995. s. 87-94. . ISBN 80-900066-9-8.
 • Popelínský, Lubomír - Štěpánková, Olga . WIM: A Study on Top-Down ILP Program. In Proc. AIT'95 Workshop. Brno : Technical University Brno, 1995. s. 336-336. . ISBN 80-214-0673-9.

1994

 • Popelínský, Luboš - Flener, P . - Stepánková, O. Inductive Logic Programing and Automatic Programming: Towards Three Approaches. In Proc. of 4th Int. ILP´94 workshop. Bonn : GMD Bonn, 1994. s. 351-364. . ISBN 3-88457-237-7.
 • Popelínský, Lubomír - Flener, P . On the Use of Inductive Reasoning in Program Synthesis. In Logic Program Synthesis and Transformation. Hamburg : Springer - Verlag, 1994. s. 69-87. LNCS 883. . ISBN 3-540-58792-6.
 • Popelínský, Luboš . Towards Program Synthesis From A Small Example Set. In Proc. of 21st conference SOFSEM´94. Brno : Czech Society for Comp.Sci. Brno, 1994. s. 91-96. . .

KD Group © 2008