Studijní katalog 2015/2016

Katalog v jednom souboru (včetně osnov předmětů)

Úvod

Bakalářské studium

Společný základ bakalářského studia

Bakalářský studijní program Informatika

Bakalářský studijní program Aplikovaná informatika

Bakalářský studijní program Informatika a druhý obor

Magisterské studium

Magisterský studijní program Informatika

Magisterský studijní program Aplikovaná informatika

Magisterský studijní program Učitelství pro střední školy

Odpovědný kontakt: doc. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.:barnat@fiatsigngif" alt="dot"/>muniatsigngif" alt="dot"/>cz