Post-doktorské pobyty

Zde najdete informace o aktuálních možnostech výzkumných pobytů v zahraničí, včetně informací o tom, jak a kdy se přihlásit.

Významným zdrojem informací je:


Další možnosti stipendia:


Komise J. W. Fulbrighta

 • Stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech s výjimkou klinické mediciny. Podmínkou je titul Ph.D. (nebo jeho starší ekvivalent), předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. října na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.
 • Fulbright-Masarykovo stipendium pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Stipendium pro všechny obory (s výjimkou klinické mediciny) se uděluje ve dvou kategoriích:
  A. pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.
  B. pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. či jeho starším ekvivalentem.
  Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. prosince na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.
 • Stipendia Ruth Crawford Mitchellové pro výzkumné pobyty VŠ učitel a vědců na Pittsburghské univerzitě v USA. Stipendium je poskytováno na dobu tří a půl měsíce (polovina srpna - prosinec).

Akce Marie Curie

7. rámcový program EU Specifický program Lidé - žádá se u EK
 • Evropské stáže (Intra-European Fellowships - IEF)
 • Stáže ve třetích zemích pro evropské výzkumníky (International Outgoing Fellowships - IOF)
 • Stáže pro výzkumníky ze třetích zemí (Internatinal Incoming Fellowships - IIF)

Odpovědná osoba: Ing. Radka Brolíková